Oudnieuws
Jaargang 44 nr. 2, mei 2023

BernisseME

Bernisse Toen en Nu

Beleef Geervliet, Heenvliet en Simonshaven in het jaar 1400
Hoe het Hof van Putten er uitzag, weten we onder andere door de in 1648 door Roelant Roghman gemaakte tekeningen. Maar een tekening, hoe mooi ook, blijft een tekening. Wat zouden we graag toch eens rond willen kijken bij het Hof van Putten. Van de haven van Geervliet zijn geen tekeningen; slechts oude landkaarten en ansichtkaarten van rond 1900. Om ons de haven voor te stellen zoals deze er in de middeleeuwen uitzag, hebben we meer fantasie nodig…
Kees Kleijwegt vertelt u over zijn project waar hij met een team aan heeft gewerkt en dat uw grootste fantasie over Geervliet zal overtreffen. Geervliet een middeleeuwse stad in opkomst, langs één van de drukst bevaren handelsroutes van Noordwest-Europa, de Bernisse….

schoen

Familie Wildenboer

Over Geervlieters gesproken….
Oudere Geervlieters weten nog dat ze bij Frans Wildenboer aan de Tolstraat terecht konden voor een reparatie aan een leren schoen, jas of tas. Johan de Graaf beschrijft in dit artikel de schoenmakers van Geervliet en in het bijzonder enkele generaties Wildenboer die naast het schoenmakersvak ook de posterij vertegenwoordigden.

Schoolherinneringen I

Hoe ik in Geervliet terecht kwam
Lezers van OudNieuws kennen Felix van Hoorn vooral als schrijver van artikelen over een ver verleden. De rijke Geervlietse archieven vormen daarvoor de bron. Maar misschien beleeft u ook plezier aan zijn herinneringen aan de jaren dat hij hoofd van de Openbare Lagere School in Geervliet mocht zijn. Daar zijn geen archieven van en als hij ze nu als 90-jarige niet op papier zet gaan ze verloren. Vandaar…
De rubriek zal in een aantal volgende nummers van OudNieuws worden voortgezet.

markt Heenvliet

De Markt in Heenvliet

Haven, pomp en bomen
De Markt in Heenvliet vinden we door de jaren op verschillende manieren aangeduid. Men sprak van het Marktveld en men noemde de huizenrijen er omheen de Ring van het Marktveld. De straat werd ook aangeduid als Voorstraat. Van sommige huizen werd gesteld dat ze stonden ‘aan de Kaaij’. In de latere bevolkingsregisters was de aanduiding wel heel vaag: Kom, of Dorpsstraat. Maar daar vielen ook aangrenzende straten onder.

Villa Anna

Villa Anna in Heenvliet

– en haar bewoners –
Op 29 mei 1908 was het druk in Café van Hal in Nieuwesluis, ongewoon druk.
Ongewoon omdat er niet de vaste bezoekers waren.
Het was de dag van aanbesteding van de bouw van het huis dat Jan Willem Boers liet bouwen aan de Wieldijk, dichter bij Nieuwesluis dan bij Heenvliet.
P. Zevenbergen uit Den Haag bleek met fl. 5000 het laagst te hebben ingeschreven.

oudste foto

Familie Van der Hor

Over Geervlieters gesproken….
Dit verhaal beschrijft de link tussen de oudst bekende foto van een Geervlieter nog geboren in de 18e eeuw, vliegveld Waalhaven bij Rotterdam en de gigantische explosie van een munitieschip in het Kanaal door Voorne nabij Heenvliet in mei 1945.

monument

‘SLACHTOFFERS VAN EEN WERELDBRAND’

Onder grote belangstelling werd op 4 mei, in aanwezigheid van nabestaanden, het nieuwe oorlogsmonument op het sportcomplex Guldeland in Geervliet onthuld. Op initiatief van het bestuur van GHVV13 is dit nieuwe monument vervaardigd. Het is een replica van het oude oorlogsmonument dat in 1946 werd onthuld door voorzitter van de voetbalclub Piet Bevaart, en dat bij de verhuizing van vvPFC naar het sportcomplex aan de Toldijk verloren is gegaan.