Oudnieuws
Jaargang 43 nr. 4, december 2022

onthulling

Oud-Geervliet onthult

De ruwaard, de predikant en de ‘louche’ stadhouder…
De drie hoogtepunten van 2022
 
Geervliet stond dankzij de Stichting Oud-Geervliet in het bijna afgelopen jaar driemaal flink in de schijnwerpers. Na de opening van de tentoonstelling ‘Geervliet in 1672 Het Rampjaar’ in Museum Stadhuis Geervliet op 8 juli, onthulde cultuurwethouder Jeroen Postma van de gemeente Nissewaard een hardstenen gevelsteen aan het huis op de hoek Kerkstraat-Kaaistraat waar eertijds de verdorven stadhouder Willem Tichelaar woonde. Het tweede hoogtepunt vormde de onthulling van het door Toon Rijkers vervaardigde reliëf van de Geervlietse predikant en auteur Philippus Baldaeus in het kerkportaal door de ambassadeur van Sri Lanka mevrouw Aruni Ranaradja op 17 september. Het derde en absolute hoogtepunt bestond ongetwijfeld uit de onthulling van een door Roy Greve vervaardigde bronzen buste van Cornelis de Witt, van 1654 tot 1672 ruwaard en opperdijkgraaf van het Land van Putten en schout van de stad Geervliet door de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal prof. dr. J.A. Bruijn op 15 oktober.

brand 1743

BRAND!!!

De ramp van 1743
Het kan niemand ontgaan zijn dat we dit jaar het rampjaar 1672 herdenken. Het comité van de jaarlijkse ‘Maand van de Geschiedenis’ (oktober) blijft in stijl en heeft ‘Rampen’ als thema gekozen. Van de vele rampen die ons kunnen treffen, is brand wellicht de meest gevreesde, want meest voorstelbare. Geen woning of er zijn een of meer brandmelders aangebracht. In de keuken ligt een blusdeken gereed voor het geval de vlam in de pan slaat. En mocht het gevreesde toch werkelijkheid worden: we hebben opstallen en inboedel goed verzekerd, liefst tegen nieuwwaarde. We zijn tenslotte Nederlanders, we verzekeren alles.

 
runderpest

Runderpest

Een ramp in Geervliet in 1867
In 1865 brak in Engeland de runderpest uit. In de zomer van dat jaar kwam een besmet koppel van twintig ossen uit Engeland aan in Rotterdam met als gevolg dat begin augustus 1865 de eerste besmettingsgevallen in Kethel bij Schiedam werden geconstateerd. De runderpest had Nederland bereikt!
Notaris Leendert Hogersdijk junior, aktedatum, 30 januari 1867: Jan Dirk Preuijt, burgemeester van Geervliet, aldaar veilt namens de Staat der Nederlanden op het stadhuis vers vlees, afkomstig van afgemaakte runderen die toebehoord hebben aan Leendert de Winter aldaar en onteigend zijn.

Heenvliet

Het branderf – brand in de ‘rosse buurt’

Een ramp in Heenvliet in 1684
Ramp is een betrekkelijk begrip. Niemand zal betwisten dat de Watersnood van 1953 een nationale ramp was. Maar ook calamiteiten op kleinere schaal kunnen door direct betrokkenen als ramp worden ervaren. Het zal je maar overkomen, zoals het de Heenvlieters in 1684 overkwam…

sabel

Hendrik Metaal

De eerste veldwachter van Geervliet
Tot de Franse tijd (de periode tussen 1794 en 1814) was er geen landelijk be¬leid voor zaken van orde en veiligheid. Steden en dorpen stelden grotendeels zelf hun eigen regels vast. Maar toen ons land in 1810 door Napoleon werd ingelijfd bij het keizerrijk Frankrijk, werd de politieorganisatie ingedeeld naar Frans model. Het platteland werd voortaan beveiligd door de ‘police rurale’ (landelijke politie), bestaande uit ‘forestiers’ (boswachters) en ‘garde-champêtres’ (veldwachters).

oudjaar

Kurken op oudjaarsdag

In vroeger jaren was het een goede traditie om op Oudjaarsdag het jaar af te sluiten in de kroeg. Tientallen jaren kwam een vaste vriendengroep samen bij Huib in Café Buitenzicht aan de Toldijk.

 
markt

Markt 1 in Heenvliet al eeuwen een herberg

Op 13 oktober jl. werd door wethouder Jan Willem Mijnans het etablissement ‘Markt 1’ officieel geopend. Hiermee is een nieuwe fase ingetreden in het bestaan van deze horecagelegenheid, die laatst bekend stond als De Gouden Leeuw.