vrouwenkopje

Vrouwenkopje uit de Hof van Putten

In de jaren 1980-1983 werd door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de Gemeente Rotterdam (BOOR) archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de fundering van de Hof van Putten.

In de oostegevel van het hoofdgebouw werd juist naast de verspringing een afvoeropening ontdekt, die waarschijnlijk al voor 1646 was dichtgemetseld met sloopmateriaal dat uit het Hof afkomstig zal zijn geweest. Dit sloopmateriaal bevatte onder andere een console van trachiet met een fraai gebeeldhouwd vrouwenkopje.

De haardracht doet vermoeden dat het vervaardigd is in de eerste helft van de 15de eeuw. Speciesporen aan de boven- en onderzijde wijzen op een gebruik in een grote schouw.

Mogelijk heeft de post uit de rekeningen van 1421 betrekking op deze schouw:
“Item ghegheven van behouwen werc, daer men eenen scoorsteen op die hoge camer of maecte ende tot Leyden gecoft was bi Geerit Willemanssoen 4 aernemse gulden, ’t stuc 56 gr., facit 18s.8 dgr.”