Geervliet en het Rampjaar

Als Ruwaard van Putten had Cornelis de Witt enkele malen Willem Tichelaar in het beklaagdenbankje voor zich. Deze chirurgijn-barbier uit Piershil had daar een jonge vrouw belaagd en later ook nog de schout beledigd. En aangezien Piershil onder het rechtsgebied van Putten viel werd Tichelaar daar berecht voor de Grote Vierschaar op het Hof van Putten in Geervliet. Als hoofdofficier van justitie eiste De Witt vernederende straffen. Dat zet kwaad bloed.

Op 8 juli 1672 bracht Tichelaar een bezoek aan Cornelis de Witt in diens huis te Dordrecht. Enkele dagen daarna ging hij naar het legerkamp van de Prins van Oranje en bracht er een ernstige beschuldiging tegen De Witt uit. Deze zou hem hebben aangezet tot het vermoorden van de Prins en hem daarvoor een grote beloning in het vooruitzicht hebben gesteld. Cornelis werd gevangen gezet in Den Haag en er onder marteling verhoord. Hij gaf geen krimp. Toch werd hij door het Hof van Holland uit al zijn ambten ontslagen en verbannen uit Holland. Men lokte onder valse voorwendsels ook Cornelis’ broer Johan de Witt naar de Gevangenpoort. Daar werden de gebroeders vermoord, waarna de opgehitste meute buiten zich aan de lichamen vergreep.

De Oranjepartij had gezegevierd. De Prins werd Stadhouder Willem III. Het eerste Stadhouderloze Tijdperk was ten einde.
In Putten werd een Oranjegezinde nieuwe Ruwaard aangesteld, Johan François van Schagen, de Vrijheer van Heenvliet. Deze beloonde Willem Tichelaar met het ambt van stadhouder van Putten, zijn vervanger bij afwezigheid. Tichelaar moest nu in komen wonen Geervliet, dat immers de hoofdstad van Putten was. Hij kocht van de vertrekkende chirurgijn Johannes van der Hoeven diens huis op de hoek van Kerkstraat en Kaaistraat.

De daaropvolgende ruwaard, Jan Boreel, wilde ‘met dien hondsvot niet van doen’ hebben en ontsloeg hem op staande voet. Zo verliet hij Geervliet en Putten en ging in Den Haag wonen.
Het huis kwam nu terug in het bezit van diens erfgenamen. Tichelaar had er nog nooit een cent op afgelost of rente betaald.

Om aan deze gebeurtenissen een blijvend gedachtenis te creëren heeft de Stichting Oud-Geervliet met financiële steun van de Stichting KOG en het Prins Bernhard cultuurfonds te Geervliet een gevelsteen voor het bewuste huis laten maken. Deze is fraai uitgevoerd door de beeldhouwer Toon Rijkers en is op vrijdag 8 juli 2022 (geen willekeurige datum dus) onthuld door cultuurwethouder van Nissewaard Jeroen Postma. Aansluitend is in het Museum Stadhuis Geervliet de tentoonstelling ‘Geervliet in het Rampjaar 1672’ geopend door burgemeester Foort van Oosten en genoemde wethouder.

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage uwerzijds in de kosten wordt op prijs gesteld. U kunt natuurlijk ook besluiten ter plekke donateur van de Stichting Oud-Geervliet te worden.
U krijgt dan het speciale tentoonstellingsnummer van ons kwartaalblad OudNieuws plus de beide eerder in dit jaar verschenen nummers, het novembernummer wordt toegestuurd.

tentoonstelling

vitrine

tentoonstelling

gevelsteen_tichelaar

Museum Stadhuis Geervliet

Tentoonstelling:
Geervliet in 1672 het rampjaar

Periode:
8 juli t/m 10 september 2023

Adres:
Museum Stadhuis Geervliet
Kaaistraat 2
3211 AP Geervliet

Openingstijden:
zaterdag 13-17 uur
zondag 13-17 uur

Toegang:
vrij

Groepen:
op afspraak

Poster 2023