OudNieuws
Jaargang 43 nr. 1, februari 2022
 

Tol Heenvliet

Heenvliet

Het Tolhuis en het Tolhek
Van de onlangs verbeterde Toldijk tussen Geervliet en Heenvliet wordt druk gebruik gemaakt. Helaas trekt de dijk in de spitsuren sluipverkeer dat de drukte op de Groene Kruisweg wil vermijden. Maar sinds van het winkelbestand in Geervliet weinig meer dan Bakkerij Reedijk is overgebleven, rijden of lopen ook veel Geervlieters meerdere keren per week over of onderlangs de dijk om in Heenvliet boodschappen te doen.
Dit is het verhaal van de verbinding tussen beide plaatsen door de eeuwen heen.

Bedelaar

Het spijzigen van de hongerigen
Het laven van de dorstigen

Armenzorg te Geervliet in de 16e – 18e eeuw
Armoede zal er altijd wel geweest zijn.
Wie het geluk had zonder gebreken oud te worden bleef werken zolang hij dat kon. Daarna was men aangewezen op kinderen of naaste vrienden. Wie al in een eerder stadium van het leven door ongeluk of ziekte getroffen werd viel dan al eerder terug op werd gedeeld en vonden een onderdak in de gasthuizen van de steden, voor zover men althans kans zag de stadspoorten te passeren. Maar toen ook het ontbreken van voldoende werk leidde tot structurele armoede, was het nodig de armenzorg door betere organisatie wat minder toevallig van karakter te maken.

Brood bezorgen

Brood bezorgen

Met paard en wagen in 1946
Viermaal per week werd het brood in de polder en in Simonshaven bezorgd. Op maandag kregen de klanten een handgeschreven briefje wat ze vorige week gekocht hadden met naam en bedrag. In Simonshaven was 80 procent van de bewoners klant bij ‘de Geervlietse bakker’, zoals Reedijk altijd genoemd werd.
 
 

Vlag Geervliet

De vlag van Geervliet

Bestel en vlag met 4 april
4 april is het alweer 641 jaar geleden dat Geervliet stadsrechten kreeg. We hopen dat er, net zoals afgelopen jaar, weer heel veel Geervlieters zijn die de vlag willen uitsteken om deze dag te vieren.