Vraag:

Ik heb een paar vragen over de voorouders van mijn man. Misschien dat u daar antwoorden op kan geven. Bij voorbaat hartelijk dank.

De opa van mijn man ‘Marinus Bastiaan Kappetein, is op 11 februari 1886 geboren in Geervliet op het adres ‘huisnr B17′.
Bestaat dat huis nog? Wat zou het huidige adres zijn?

Zijn ouders Johannes Kappetein en Pieternella Katharina Greijn zijn beiden overleden in Geervliet; Pieternella op 10 maart 1928 en Johannes op 3 december 1928. Is er een begraafplaats (in de buurt van) Geervliet waar zij mogelijk begraven zouden kunnen zijn?

Johannes was (bouwman) melkboer. Zijn er misschien nog foto’s van de periode tussen 1846 – 1928 van een melkboer in Geervliet?

Met vriendelijke groet,

Carola van der Schrier
April 2021

Antwoord:

Beste mevrouw Van der Schrier,

In het Bevolkingsregister van Geervliet, te raadplegen bij het streekarchief Voorne Putten, bevat inschrijvingen van de familie Kappetein. Deze zijn te raadplegen via deze link.
Marinus Bastiaan Kappetein (geboren 11-02-1886) is onderwijzer geworden en naar Nijmegen gegaan en daarna naar Terschelling.

kappetein

 
B17 is nu Molendijk 15 Simonshaven. In het verleden bestond de gemeente Geervliet uit drie kernen: Geervliet, Simonshaven en Biert. Volgens een adressenlijst uit 1956 is B15: Biertsedijk 2 ; B16: Stompaardsedijk 1 ; B18: Molendijk 17. De volgorde diende vooral om de postbode een makkelijke route te bieden. B17 ligt in ieder geval op de lijn.

De overlijdensdata van Johannes en zijn vrouw zijn eveneens te vinden in Bevolkingsregister het van Geervliet en wel hier.

Ik kan niet vaststellen waar beiden zijn begraven. De meeste kans is dat beiden zijn begraven bij het kerkje van Simonshaven. Als de woonplaats Geervliet in teksten staat vermeld kan het goed zijn dat iemand in de huidige kern Simonshaven woonde en aldaar is begraven.

Volgens archieven zijn er in die tijd velen die “melkboer” zijn, dit terwijl er in Geervliet veel koeien waren. De aanduiding “melkboer” zal wijzen op een boer met melkvee in plaats van een boer met akkerbouw.