Vraag:

Als kind kwam ik wel op bezoek bij een oom van mijn vader, Cornelis Vermeulen, Spuikade 9, en toen ik onlangs dat leuke witte huisje nog eens wilde zien bleek het een totaal overwoekerde ruïne.
In Geervliet schijnt nog zijn zoon Gerrit te wonen, die een grondverzetbedrijf heeft gehad. Ook hem heb ik destijds wel ontmoet in de jaren ’50, toen hij nog boer was aan ik meen de Noorddijk, hij vertelde toen dat zijn grond onteigend zou worden ivm het nieuwe kanaal, maar sindsdien heb ik geen contact meer met hem gehad en ik weet zijn adres ook niet.
Daarom wend ik me tot u: kunt u mij vertellen wat de geschiedenis van dat huis is, misschien wie de eigenaar is en wat er in de toekomst met het huis zal gaan gebeuren?
Op Internet vond ik ook dat het om een spookhuis zou gaan, waarin drie achtereenvolgende eigenaars zichzelf zouden hebben opgehangen. Ook hoorde ik dat de jeugd van Geervliet er een tijdlang illegaal bivakkeerde.
Ik zou u zeer dankbaar zijn voor een antwoord.

Ria van Hengel
Juli 2020

Antwoord:

Spuikade 9
Spuikade 9

Oud(e) Geervlieters komen met deze info:

Huisje aan de Spuikade had in 1846 huisnr. 36 en kad. nr. B 261. Het huis had een oppervlakte van 41 m2 , bijbehorende tuin op B 260 mat 1030 m2. Het werd bewoond door Willem Naauwschut, arbeider, met vrouw, twee kinderen en een kostganger.
Eigenaars waren de erfgenamen van Ewout van der Linden. Dezen waren ook al eigenaar toen in 1832 het kadaster werd ingevoerd.

In 1849 woonde er Jan Nieuwenhuizen, arbeider, met vrouw en drie kinderen.

In 1856 woonde er Leendert Vermeulen, arbeider in 1805 geboren te Ridderkerk en in 1817 vanuit Spijkenisse naar Geervliet gekomen, met zijn kinderen:
– Leendert jr., geb. Geervliet 1837
– Jan, geb. Geervliet 1843
– Willemina, geb. Geervliet 1836
– Barbara, geb. Geervliet 1840
– Anna, geb. Geervliet 1851
De moeder van deze kinderen was Jannetje Korevaart, overleden vóór 1856.

Het lijkt erop dat het huis steeds werd bewoond door arbeiders in dienst van de v.d.Linden’s, die op het naastgelegen erf boerden.
Tussen 1856 en 1869 moet huurder Leendert sr. het pand met tuin gekocht hebben van de familie v.d. Linden. In of rond 1869 is Leendert sr. overleden want in dat jaar koopt Leendert jr. zijn broer en zusters uit en wordt de nieuwe eigenaar-bewoner.

Deze laatste Leendert was gehuwd met resp. Pietertje Braat en Maria Noordsij. Hij overlijdt op 14 april 1914 en laat naast zijn weduwe vier kinderen na, allen uit het tweede huwelijk:
– Cornelis, landarbeider te Geervliet
– Jannetje, geh. met Willem van Klink, stoombootkapitein te Brielle
– Margaretha, koetsier (sic) te Zeist
– Maria, geh. met Peter Jacobus Bauw, koetsier in Den Haag

Hierna zijn gegevens nauwelijks meer openbaar. Ik neem aan dat de oudste, Cornelis Leendertsz., de latere eigenaar is geworden.


“Ik ben ooit in het huisje geweest (na 1963) toen er de ongehuwde Marie Vermeulen woonde. Ik vond het zelfs voor één persoon een krappe behuizing.
Van horen zeggen heb ik dat latere erfgenamen het huisje wilden slopen en er een huis neerzetten dat meer aan de eisen van deze tijd beantwoordde. Een sloopvergunning zou geweigerd zijn waarop besloten werd de natuur het sloopwerk dan maar te laten doen omdat er per saldo toch altijd een goed verkoopbaar kavel met bouwvergunning zou overblijven.”
Bron: F. van Hoorn.

 


“Zo ver ik weet is Leen Vermeulen de eigenaar van het huisje en de grond natuurlijk. Zijn vrouw, die pas overleden is, heeft mij verteld dat ze daar later wilde gaan bouwen en wonen . Hij woont nu in de polder nabij het kanaal richting Spijkenisse.”
Bron: J. Reedijk

 


NB: Ik heb geen bevestiging gekregen van ophangpraktijken.

Reactie:

Dank u wel voor de moeite die u gedaan hebt om meer te weten te komen.

Als ik het goed begrijp is het huis dus nog steeds eigendom van de erven Vermeulen, en zal het t.z.t. worden afgebroken. Ik zag al dat alle andere huizen aan de Spuikade al vernieuwd zijn, wat vreemd dat dat dat bij nr. 9 niet is toegestaan, of wilden zij niet verbouwen maar alleen slopen en ging dat te ver? Wij waren erg verbaasd dat de gemeente dit gewoon laat gebeuren, vroegen ons af wat erachter kon zitten.

Dat boerenbedrijf van v.d. Linden, waar de Vermeulens arbeiders waren, was dat links of rechts van nr 9? Wij zagen dat die beide huizen vrij nieuw zijn, misschien waren dat vroeger ook wel van die kleine huisjes zoals nr. 9? Of zat v.d. Linden op het stuk land verderop, naast de Joodse begraafplaats?

Uit een krantenbericht kwamen die spookverhalen over het huisje, maar die zijn dus niet algemeen bekend.

Ik weet niet of uw zegslieden het leuk vinden om nog wat meer te horen, ik schrijf het maar op.

Wat ik van het huis weet is dat mijn grootmoeder, Maria Vermeulen, jongste dochter van Leendert Vermeulen en Maria Noordsij, er geboren is. Zij trouwde in 1911 met mijn grootvader Peter Jacobus Baauw (Baauw is mijn meisjesnaam), koetsier, na haar vroege dood in 1928 trouwde hij met haar oudere zuster Margareta – die dus zelf geen koetsier is geweest zoals volgens het lijstje van F. van Hoorn (dat ik zelf ook ergens was tegengekomen!), zij had een melkwinkel in Den Haag, na eerst jaren als dienstbode en kokkin te hebben gewerkt in Den Haag en Zeist. Verder klopt dat lijstje wel, ook de oudste zus Jannetje en broer Cornelis heb ik gekend, maar er is ook nog de stiefbroer Leendert geweest (ov. 1932), zoon van vader Leenderts eerste vrouw Pietertje Braat, die was overleden kort na de geboorte van haar tweede kind, dat zelf ook maar een paar dagen oud was geworden.

Bij broer Cornelis, die met zijn vrouw, Arendje Minekus uit Zuidland, in dat huisje aan de Spuikade is gaan wonen, ben ik als kind in de jaren vijftig wel op bezoek geweest, toen woonde ook hun ongetrouwde dochter Marie nog bij hen, die Van Hoorn dus ook nog heeft gekend. Van haar twee broers, Jan en Gerrit, heb ik alleen van Gerrit nog gegevens kunnen vinden, hij is boer aan de Noorddijk geworden en na de onteigening ondernemer (landbouwwerktuigen, grondverzet) aan de Hogelandseweg in Geervliet, samen met zíjn zoons Cor (C.A.) en Leendert (L.A.). Over die Gerrit kwam ik via Delpher een artikel met foto tegen in de Nieuwe Brielsche Courant, 1966-05-12 p.2. Zoon Cor moet een redelijk bekende Geervlietenaar zijn [geweest], ik kom hem vaak tegen in krantenartikelen i.v.m. het landbouwonderwijs, hij was ook gemeenteraadslid voor de VVD. Ik vermoed dat hij samen met zijn broer Leen dat bedrijf aan de Hogelandseweg heeft voortgezet, maar uiteindelijk stond dat op naam van L.A. Vermeulen, volgens het telefoonboek. Dat bedrijf blijkt in 2018 te zijn opgeheven, en een jongen die ik in Geervliet sprak vertelde me dat de eigenaar tegenwoordig “aan de Singel” zou wonen, maar in het telefoonboek is dat niet te vinden. Woont hij volgens u toch nog steeds aan de Hogelandseweg?

Nogmaals dank, en mocht er ooit meer boven tafel komen, een adres, artikelen, foto’s, archiefstukken, ik houd me aanbevolen!

Met vriendelijke groeten,

Ria van Hengel

Reactie:

Op dit moment is Spuikade 9 als “bouwperceel” verkocht onder voorbehoud. Grote kans dat het huisje met al zijn historie gaat verdwijnen.

7-2-2021, Webmaster