De Stichting Oud-Geervliet stelt zich ten doel de geschiedenis van Geervliet te bestuderen, over de resultaten van die studie te publiceren en in het algemeen belangstelling te wekken voor het verleden van plaats en streek.

Educatie

In het kader van deze laatste doelstelling heeft de stichting de samenwerking gezocht met de Markenburgschool in Geervliet.
Het is niet alleen belangrijk dat kinderen een beeld krijgen van het verleden van hun omgeving, maar ook dat zij begrijpen dat geschiedvorming niet stilstaat. Geschiedenis wordt immers elke dag geschreven.

Projecten

De stichting is inmiddels betrokken geweest bij een tweetal projecten.

Middeleeuwen
Als ondersteuning bij het geschiedenisproject “Middeleeuwen” heeft de stichting in de school een vitrine met Geervlietse bodemvondsten uit die tijd ingericht.
 
Lees meer »

Geschiedenis in “coronatijd”
Onder het motto “Kinderen schrijven geschiedenis” heeft de stichting een lesbrief ontwikkeld, waarin de kinderen van de basisschool worden opgeroepen om een bijdrage te leveren aan de jongste geschiedenis en hun ervaringen in de “coronatijd” te verwoorden of te verbeelden.
 
Lees meer »

Lees hier de coronaverhalen van groep 7 en 8 van de Markenburgschool »