In de pers : archief 2019

Groot Nissewaard
10-12-2019

Topstuk museum Mumbai komt uit Geervliet

Bij een topstuk denkt men al snel aan een schilderij van Rembrandt of een beeld van Michelangelo. Maar één van de topstukken uit het dr. Bhau Daji Lad City Museum in Mumbai, het voormalige Victoria en Albertmuseum opgericht in 1855, is een boek dat is in Geervliet geschreven.

Geschept papier, kopergravures en in leer gebonden. Niet het beeld dat je meteen voor ogen hebt bij een topstuk. Maar in dit geval gaat het over de inhoud. Het boek getiteld ‘Nauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel…’ werd door Philippus Baldaeus in 1671 in Geervliet voltooid en opgedragen aan Cornelis de Witt.

Lees meer » of bekijk artikel in Groot Nissewaard » (pagina 22)

AD
19-11-2019

De Schoolstraat in Geervliet: Wonen in oude dorpsschool

Huizen met een verhaal | Op Voorne-Putten staan huizen die iedereen wel kent. Door hun uiterlijk, door hun geschiedenis, door hun bewoners. Elke week op deze plek een nieuw ‘huis met een verhaal’.

Oud-burgemeester Pauline Bouvy-Koene van Bernisse kocht dit pand in 2006 aan. Zo werd het gebouw negen jaar lang ‘burgemeesterswoning’, maar meer dan tachtig jaar lang stond het bekend als de ‘dorpsschool van Geervliet’.

De school opende op 1 januari 1883. Generaties uit Geervliet, Biert en Simonshaven hebben er les gekregen. Het gebouw werd na al die jaren veel te klein. Op 21 november 1969, deze week een halve eeuw geleden, sloot de school de deuren en werd er verhuisd naar de huidige Markenburgschool.

Lees meer »

Groot Nissewaard
22-10-2019

Week van de geschiedenis; ZIJ&HIJ (4)

De vijandige houding van de Oranjegezinde massa tegenover de staatsgezinde regenten, vaak nog aangemoedigd door vele predikanten, begon dreigende vormen aan te nemen. Willem Tichelaar, een barbier-chirurgijn uit Piershil, die in een aantal rechtszaken door de ruwaard Cornelis de Witt was vernederd, zon op wraak. Hij beschuldigde de ruwaard van het beramen van een aanslag op de prins-stadhouder.

Op 24 juli 1672 gebeurde datgene wat Maria al zo lang gevreesd had. Cornelis werd in Dordrecht, waar hij ziek te bed lag, gearresteerd en naar Den Haag gebracht. De volgende dag schrijft Maria aan haar man de volgende brief.

Lees meer » (pagina 8)

Groot Nissewaard
17-10-2019

Maand van de geschiedenis; HIJ&ZIJ (3)

Al in de 14de eeuw stelden de Heren van Putten ruwaards aan om hen bij afwezigheid te vervangen.De tientallen ruwaards die er in Putten sinds die tijd zijn geweest waren ongetwijfeld doorgaans getrouwd. Toch vindt men zelden een naam van de echtgenote vermeld. Maria van Berkel, echtgenote van de ruwaard Cornelis de Witt, is de enige die in veel archiefstukken wordt aangeduid als de ‘ruwaardinne’, een functie die nooit officieel heeft bestaan.

Met zijn vele functies was Cornelis vaak ‘van huis’. Van Maria is bekend dat zij in urgente zaken die haar man moest afhandelen beslissingen nam, waarvan zij dan haar man dan schriftelijk op de hoogte stelde. Maar ook als hij er zelf was gaf zij hem goede raad.

Lees meer »

AD
15-10-2019

Duizendste op tentoonstelling

GEERVLIET Yvonne Machielsen uit Hellevoetsluis is de duizendste bezoeker van de toonstelling Cornelis de Witt, ruwaard van het Land van Putten, Geervliet in de Gouden Eeuw. Ze kreeg in het oude stadhuis een rozet en een Cornelispop, een koek gevuld met amandelspijs en amarenakersen. Bestuurslid Jaap Reedijk van de stichting Oud-Geervliet, en ook bakker, overhandigde dit aan haar (foto). De expositie over De Witt zou na het Monumentenweekend sluiten, maar vanwege de grote animo is hij verlengd. De expo is de komende twee zondagen van 13.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

Groot Nissewaard
15-10-2019

‘Cornelispop’ voor 1000ste bezoeker museum Geervliet

Geervliet – Afgelopen zaterdag ontving de Stichting Oud-Geervliet haar 1000ste bezoeker voor de tentoonstelling ‘Cornelis de Witt, ruwaard van het Land van Putten, Geervliet in de Gouden Eeuw’.

De 1000ste bezoeker was Yvonne Machielsen uit Hellevoetsluis. Ze kreeg een rozet voor op haar mantel en een ‘Cornelispop’. Deze koek is naar voorbeeld uit de 17e eeuw gebakken door bestuurslid Jaap Reedijk en rijk gevuld met amandelspijs en amarena kersen. Geervlieters kennen deze koek want de dorpsbakker heeft deze lekkernij als de ‘Geervlietse stoeptegel’ in het assortiment. Yvonne was aangenaam verrast en bedacht ter plekke een hele lijst met familie en vrienden die zij zondag op de koffie zou uitnodigen. Voor de andere gasten werd een tweede koek aangesneden zodat iedereen kon meedelen in de feestvreugde.

Lees meer »

Groot Nissewaard
08-10-2019

Maand van de geschiedenis; ZIJ & HIJ (2)

Ongetwijfeld waren de zakelijke kanten van het huwelijk allemaal geregeld in contracten. Maria van Berckel en Cornelis de Witt zouden in Den Haag trouwen. Maar er kwam een kink in de kabel. Vader Jacob de Witt, uitgesproken staatsgezind, werd na een coup door de stadhouder Willem II met een aantal geestverwanten gevangen gezet in slot Loevestein. Zonder vader erbij trouwen was geen optie. Pas toen hij na een aantal weken werd vrijgelaten kon men de bruiloft gaan organiseren. Er werd op 21 september 1650 getrouwd. Beslist een knap stel; de bruid 18, de bruidegom 27 jaar. Voor de bruid, onder de 20, was nog toestemming nodig van haar vader.

Lees meer » (pagina 6)

Groot Nissewaard
01-10-2019

Maand van de geschiedenis; ZIJ & HIJ

De tentoonstelling ‘Cornelis de Witt, ruwaard van Putten: Geervliet in de Gouden eeuw’ in het Museum Stadhuis Geervliet heeft over belangstelling niet te klagen gehad. De 1000ste bezoeker zal zeer binnenkort worden verwelkomd

Omdat oktober zoals ieder jaar de ‘Maand van de geschiedenis’ is, wil de Stichting Oud Geervliet in deze maand aan diegenen die de eerste kans gemist hebben alsnog gelegenheid bieden de tentoonstelling te bezoeken. Op de zondagen 6, 13, 20 n 27 oktober zal het museum geopend zijn van 13.00 tot 17.00 uur.
 
Het thema van de Maand van de Geschiedenis is dit jaar ‘ZIJ & HIJ’…

Lees meer »

Groot Nissewaard
12-09-2019

Baldaeus, een bijzondere predikant in Geervliet

Toen in 1668 de Geervlietse predikant Johannes van Baarsenburg naar Geertruijdenberg werd beroepen en dit beroep aannam, leek er voor de zittende kerkenraad een drukke tijd aan te breken. De normale gang van zaken was in de 17de eeuw dat eerst aan het burgerlijk bestuur om handopening werd verzocht. Tenslotte was de Hervormde godsdienst de staatsgodsdienst. Dan volgden er vele bezoeken aan predikanten die als opvolger in aanmerking konden komen…

Maar deze keer liep dat anders. Ruwaard Cornelis de Witt draaide het om. Hij beval zijn eigen kandidaat bij de kerkenraad aan. En een verzoek van de ruwaard… De hele gangbare procedure werd overgeslagen. Er werd een beroep gedaan op Philippus Baldaeus…

Lees meer »

Groot Nissewaard
05-09-2019

Kind van de rekening

Kijkt u even mee in het Geervlietse doopboek. Een aantekening van 15 februari 1665: ‘gedoopt het hoerekint Isaac’. Daar is geen woord Frans bij. In onze Gouden Eeuw had men het niet zo op verhullend taalgebruik. De moeder wilde (of – erger nog – kon) geen vader noemen. Vandaar. Dat betekende ook meteen dat haar door het stadsbestuur als Oppervoogden het ouderlijk gezag over de boreling werd ontnomen. Economisch niet in staat en zedelijk niet bekwaam om een kind op te voeden.

Zo kwam Isaac al meteen na zijn geboorte onder de vleugels van de plaatselijke armenzorg, de Grote of Heilige Geestarmen van Geervliet. De armmeesters voerden een zuinig, maar voor die tijd humaan beleid. Jaarlijks moesten ze daarover verantwoording afleggen …

Lees meer »

Groot Nissewaard
29-08-2019

Open Monumentendag Nissewaard: Raadhuis Geervliet

Open Monumentendag, een mooie gelegenheid om kennis te maken met de monumentale en historische plekken van Nissewaard! Op zaterdag 14 september bent u tussen 10.00 en 17.00 uur welkom op diverse plekken, die niet altijd toegankelijk zijn.

Raadhuis te Geervliet
Eén gebouw, vier verhalen, loop mee met een van de rondleidingen die tussen 10.00 en 16.00 uur gegeven worden. Op de begane grond is de tentoonstelling Cornelis de Witt, Ruwaard van Putten en Geervliet in de Gouden Eeuw te bekijken.

Lees meer »

Groot Nissewaard
29-08-2019

Op naar Den Haag

Of je nu stad was of dorp, bestuurders van hoog tot laag moesten van tijd tot tijd naar Den Haag, omdat daar voor het gewest Holland en voor de hele Republiek nu eenmaal het hoogste gezag gevestigd was.

Reizen was toen een tijdrovende aangelegenheid. Reizen over land was geen genoegen. De wegen liepen voornamelijk over dijken. Die waren in tijden van veel regenval nauwelijks begaanbaar en ook in de droge tijd was het geen pretje. Koetsen waren maar matig geveerd. Het beste was je nog af te paard. Maar ook de ruiter ondervond veel oponthoud door het openen en achter zich weer sluiten van de vele hekken. De meeste dijkdelen werden immers ook beweid.

Lees meer »

Groot Nissewaard
20-08-2019

De moord op de gebroeders De Witt

Op 20 augustus 1672, nu dus 347 jaar geleden werden Johan en Cornelis de Witt op gruwelijke wijze vermoord. De moord op de twee broers behoort tot de meest gedenkwaardige in de geschiedenis van Nederland.

Twee weken geleden kon u het verhaal lezen over het verraad van Willem Tichelaar. tegenover Willem III verklaarde hij dat Cornelis hem gevraagd had de prins te vermoorden. Willem schoof de zaak door naar het Hof van Holland.

Terwijl zijn familie naar de kerk was, werd Cornelis gearresteerd en naar Den Haag overgebracht, waar hij gevangen gezet werd in de kastelerij aan het Binnenhof.

Lees meer »

Groot Nissewaard
15-08-2019

De Loevesteinse factie

In de 17e eeuw maakte Nederland een bloeiperiode door op het gebied van handel, wetenschap en kunsten. Ook nam de Republiek een vooraanstaande militaire positie in, vooral op zee. Namen als Tromp en De Ruyter zijn al in diverse artikelen in deze serie voorbij gekomen.

In de Gouden Eeuw was ons land een republiek. De noordelijke Nederlanden vormden na de Spaanse overheersing samen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
De uitvoerende en wetgevende macht was officieel in handen van de Staten, maar in de praktijk trok de stadhouder, die ook kapitein-generaal van het leger en admiraal-generaal van de vloot was, grote persoonlijke macht naar zich toe.

Lees meer »

Groot Nissewaard
08-08-2019

Willem Tichelaar en Cornelis de Witt

Toen op 20 augustus 1672 Cornelis de Witt samen met zijn broer Johan in Den Haag werd vermoord was hij achttien jaar ruwaard van het Land van Putten. Hij vertegenwoordigde er de Staten en was er wat wij nu zouden noemen hoofdofficier van justitie. Zijn broer, de raadpensionaris, was de machtigste man in de Republiek der Verenigde Nederlanden in de periode die we kennen als de Gouden Eeuw. In 1648 was een eind gekomen aan de Tachtigjarige Oorlog, maar vrede was in de jaren erna ver te zoeken. Vooral handelsbelangen leidden tot oorlogen met Engeland en Frankrijk. Binnen de Nederlanden speelde bovendien een voortdurende strijd om de macht tussen de Staten en stadhouders uit het huis van Oranje. De grote meerderheid van de bevolking was Oranjegezind.

Lees meer »

Groot Nissewaard
01-08-2019

Stadsherberg het Rode Hart

Herbergen waren vroeger nog veel belangrijker dan hotels in onze dagen. Je moet in deze tijd al een flink eind van huis zijn als je op dezelfde dag niet meer terug kunt reizen. In vroeger tijden was je al gauw meerdere dagen onderweg. Dan was je voor overnachting aangewezen op de hotels van die tijd: de herbergen. Daar moeten we ons niet al te veel luxe bij voorstellen. Vooral privacy was soms ver te zoeken. In kleinere plaatsen waren de herbergen ook ontmoetingsplaatsen voor de plaatselijke bevolking, te vergelijken met onze cafés.

Stadsherbergen werden letterlijk geëxploiteerd door de stad. Maar de aanduiding werd ook gebruikt als het stadsbestuur er vergaderde. De herberg was dus ook rechthuis.

Lees meer »

Groot Nissewaard
23-07-2019

Een Amsterdamse tekenaar actief op Voorne-Putten

In de middeleeuwen en nog geruime tijd daarna was het gebruikelijk dat een ambachtsman na het voltooien van zijn leerjaren bij een meester een aantal jaren ging rondreizen. Hij ging werken bij tal van meesters, verspreid over het land.

Zo deed de ‘gezel’ een schat aan werkervaring op, die hem bij het officieel toetreden tot het gilde van zijn beroep van pas zou komen. In Duitsland was deze gang van zaken zo gewoon dat de naam ‘Wandergeselle’ een Europees begrip werd.

Dit was de wereld waarin RoelantRoghman opgroeide.

Lees meer »

Groot Nissewaard
18-07-2019

De walvisrib

In het oude stadhuis van Geervliet hangt aan een ijzeren ketting een rib van een walvis. In de 17e eeuw hing die rib aan een buitengevel in Geervliet, waarschijnlijk aan het Hof van Putten. Hier leest u hoe dit zit.

In de 17e eeuw kwam de Nederlandse walvisvaart tot bloei. Geïnspireerd door de reizen van mannen als Willem Barentsz, bekend van zijn overwintering op Nova Zembla, startten Hollanders kort vóór het jaar 1600 in de Noordelijke IJszee met de jacht op de trage, vette Groenlandse walvis. De kort erna opgerichte Nederlandse Noorsche Compagnie had tot 1660 op het eiland Spitsbergen vele traankokerijen rond het plaatsje Smeerenburg.

Lees meer »

Groot Nissewaard
11-07-2019

Ruwaard en rechters

Ook in onze dagen kennen we nog altijd het onderscheid tussen de zittende en de staande magistratuur. De rechters zitten, de officier van justitie voert staande het woord. Dat heeft niets te maken met een betere lichamelijke conditie maar alles met het wezenlijke verschil tussen de aanklager enerzijds en de rechters anderzijds. De officier vertegenwoordigt op de zitting Justitie, de Staat. Hij klaagt (eigenlijk namens ons allemaal) aan en eist een straf. De onafhankelijke rechters vellen het oordeel en stellen hoogte van de straf vast. Die rechters worden door de Staat voor het (werkzame) leven benoemd.

In de 17de eeuw was dat niet anders.

Lees meer »

Groot Nissewaard
04-07-2019

Hoe het Land van Putten vroeger bestuurd werd

Om te beginnen moeten we vaststellen dat het gebied van Putten vroeger veel groter was. Middelharnis viel eronder en ook Piershil en Goudswaard. Verder over de Maas ook Hoogvliet en Poortugaal. Ook Zuidland (op het eiland Voorne) behoorde tot het rechtsgebied van Putten.

Om te beginnen moeten we vaststellen dat het gebied van Putten vroeger veel groter was. Middelharnis viel eronder en ook Piershil en Goudswaard. Verder over de Maas ook Hoogvliet en Poortugaal. Ook Zuidland (op het eiland Voorne) behoorde tot het rechtsgebied van Putten.

Lees meer »

Brielsche courant
03-07-2019

ZwartWit

Met de temperaturen van de afgelopen dagen kan ik natuurlijk niet anders dan wit beginnen. Maar er is veel meer wit en er zijn zelfs de Gebroeders De Witt. In het Historisch Museum Den Briel ging drie weken geleden een prachtige expositie over de broers Johan en Cornelis van start. Eén met bijzondere bruiklenen van gerenommeerde musea. Zeker zo interessant is de paralleltentoonstelling in het oude raadhuis van Geervliet over met name Cornelis de Witt, omdat die daar in zijn tijd als Ruwaard van Putten menigmaal verbleef. Onvoorstelbaar wat de Stichting Oud-Geervliet daar met beperkte middelen wist op te zetten. En wat de bestuursleden allemaal over hun vroegere ruwaard weten te vertellen. Heel wit en een absolute aanrader. Iedereen moet beslist naar Geervliet gaan om deze tentoonstelling te bekijken. Een leuk fietsuitje op een zonnige zomerdag.
Lees meer »

Groot Nissewaard
27-06-2019

De Tocht naar Chatham

Brielle -De tentoonstelling in Historisch Museum Den Briel over de gebroeders De Witt bestaat uit vier delen. Bij de keuze van de onderwerpen, is getracht aan te sluiten bij het maritieme verleden van het eiland. In de 17e eeuw werd de vloot weliswaar uitgerust in Hellevoetsluis, maar ook Brielle speelde een grote rol. Veel leveranciers kwamen uit Brielle en omgeving en men kon er makkelijk logeren. Ook Cornelis en Johan de Witt hebben in Brielle overnacht; Cornelis was enige tijd bestuurder van de Rotterdamse admiraliteit.

De tentoonstelling begint met de familie De Witt. Vervolgens komt de Tocht naar Chatham aan bod, het ruwaardschap van Cornelis en de moord op de twee broers.

Lees meer »

De Botlek
24-06-2019

Foort de nieuwe ruwaart van Putten

GEERVLIET – Hoewel de piano niet gestemd leek te zijn, zat de stemming er zelf al direct na aanvang van de bijeenkomst in de Hervormde kerk van Geervliet goed in. Het zoontje van burgemeester Foort van Oosten moesten er zichtbaar om grinniken toen zijn vader als de nieuwe ruwaart van Putten werd gepresenteerd.

Toen het gezelschap ook nog eens werd verzocht te gaan staan om het Geervliets volkslied uit volle borst mee te zingen kon de middag eigenlijk al niet meer stuk. Secretaris van de stichting Oud-Geervliet, Berry Konings noemde vol trots Geervliet de enig echte hoofdstad van het eiland Putten en daar miszegde hij niets mee. Want waar Geervliet in 1381 en Heenvliet in 1469 stadsrechten kreeg, moet Spijkenisse deze tot op de dag van vandaag missen.

Lees meer »

Groot Nissewaard
23-06-2019

Ontdek Geervliet in de Gouden Eeuw

Geervliet – Vanaf vandaag is in Geervliet de tentoonstelling ‘Cornelis de Witt, Ruwaard van het land van Putten, Geervliet in de Gouden Eeuw’ te zien.

Cornelis de Witt woonde en werkte op het Hof van Putten in Geervliet. De tentoonstelling geeft een beeld van het Geervlietse leven van Cornelis, zijn vrouw Maria van Berckel en hun tijdgenoten.

Voorafgaand aan de officiële opening, was er in de O.L.V. Kerk een lezing van Saskia Lensink over Maria van Berckel, de vrouw van Cornelis.

Lees meer »

AD
21-06-2019

Cornelis de Witt, broer van Johan, schittert in nieuwe expo in oude stadhuis van Geervliet

Van 1654 tot aan zijn gewelddadige dood in 1672 was Cornelis de Witt ruwaard van Putten. In Geervliet, de stad waar hij woonde en werkte, opent burgemeester Foort van Oosten morgen een expositie over hem.

Cornelis (1623-1672) was de oudste van de in 1672 vermoorde gebroeders De Witt. Zijn band met Geervliet en het omringende land is groter dan die van zijn beroemde broertje Johan (1625-1672). De expositie begint met een portret van de ruwaard van Putten. Dat gebied strekte zich uit van Katendrecht tot Middelharnis. “In het museum in Brielle is hij afgebeeld als de held van de tocht naar Chatham. Hier als jurist…
Lees meer »

Groot Nissewaard
19-06-2019

Maria van Berckel, Ruwaardin van Putten

Vorig jaar kende Dordrecht het project Zonen van Dordrecht. Er was aandacht voor vier bekende Dordtenaren die in 1918 waren geboren.

Bij Saskia Lensink kwam toen het idee naar boven om iets te doen met de Dochters van Dordrecht. ‘Ik had altijd al aandacht voor de vrouwenbeweging en wilde een verhalenbundel maken over vrouwen uit de Dordtse geschiedenis. Ze hoeven niet per se hier geboren en gestorven te zijn, maar ze moeten wel een band met de stad hebben, bijvoorbeeld omdat ze er lang gewoond hebben.’ Op haar zoektocht kwam ze veel vrouwen tegen die een interessant verhaal hebben en die wij heden ten dage niet meer kennen. Een van hen is Maria van Berckel.

Lees meer »

Groot Nissewaard
17-06-2019

Tentoonstelling Iconen van de Gouden Eeuw geopend

Brielle – Een bomvolle raadzaal was zaterdag 15 juni het decor voor het officiële openingsprogramma van de tentoonstelling ‘De Gebroeders de Witt. Iconen van de Gouden Eeuw’.

Behalve het college en raadsleden van Brielle waren ook de colleges van Westvoorne, Hellevoetsluis, Nissewaard en Dordrecht vertegenwoordigd. Speciale aanwezigen waren verder het voltallige bestuur van de Stichting Oud-Geervliet, het bestuur van de Vrienden van de Witt, directeur Peter Schoon van Museum Dordrecht, Streekarchivaris Aart van der Houwen en Niek van Hamburg van het Amsterdam Museum.

Lees meer »

Groot Nissewaard
13-06-2019

Gebroeders De Witt, Iconen van de Gouden Eeuw

Brielle – Historisch Museum Den Briel opent komende zaterdag de tentoonstelling Iconen van de Gouden Eeuw.

Deze tentoonstelling neemt bezoekers mee in een deel van het leven van Johan en Cornelis de Witt. Cornelis is in onze regio vooral bekend als Ruwaard van Putten. Hij woonde en werkte op het Hof van Putten in Geervliet en om die reden is er een samenwerking ontstaan tussen het museum en de Stichting Oud Geervliet, die in het voormalige stadhuis van Geervliet een tentoonstelling wijden aan het Geervlietse leven van Cornelis, zijn vrouw Maria van Berckel en hun tijdgenoten.

Lees meer »

Groot Nissewaard
05-06-2019

Iconen van de Gouden Eeuw in Brielle en Geervliet

Van 16 juni t/m 8 September kunt u in Historisch Museum Den Briel de tentoonstelling Gebroeders De Witt, Iconen van de Gouden Eeuw bekijken. Een week later, op 22 juni, is in het voormalig gemeentehuis de opening van de tentoonstelling Cornelis de Witt, ruwaard van het land van Putten – Geervliet in de Gouden Eeuw. Deze tentoonstelling is te bezoeken van 23 juni t/m 14 September, enkel in de weekeinden.

Wie waren de gebroeders De Witt en waarom wordt er nu zoveel aandacht aan hen geschonken?

Lees meer »

Groot Nissewaard
30-05-2019

Veertien dorpen voor de stad Geervliet

Stadsrechten sinds 1381, stadsmuur, stadspoorten en stadsrekeningen, zeg daarom niet tegen een echte Geervlieter dat hij of zij in een dorp woont. Hoe klein ook, Geervliet is een stad.

Geervliet was ook hoofdstad van het land van Putten. Dat wordt ook gezongen in ‘Aan de boorden der Bernisse’, het volkslied van Geervliet, in 1948 geschreven door gemeenteambtenaar H.F. van Denzen en door burgemeester W.H. Sprenger gecomponeerd. Tijdens het ruwaardschap van Cornelis de Witt vielen 13 dorpen onder het bestuur van dit stedeke.

Lees meer »

AD
10-05-2019

Vroom echtpaar beduveld na dood in Geervliet

Een opmerkelijke graftombe siert tot op de dag van vandaag de kerk van Geervliet. Dat het tegenwoordig gekoesterde monument er zo fraai bijstaat, is een wonder. Want zo zorgvuldig is er niet altijd mee omgesprongen.

Om allereerst een misverstand uit de weg te helpen: zo’n graftombe – in dit geval van heer Nicolaas III van Putten en zijn vrouw Aleid van Strijen – was niet bedoeld om stoffelijke resten in te plaatsen. Wat dat betreft is het eigenlijk een loos bouwsel. “Tombes als deze werden gebruikt tijdens diensten en voor gebeden”, verduidelijkt historisch publicist Felix van Hoorn uit Geervliet.

Lees meer »