Cornelis de Witt, ruwaard van het land van Putten
Geervliet in de Gouden Eeuw

Dit is de titel van de tentoonstelling die de Stichting Oud-Geervliet heeft ingericht op de begane grond van het oude stadhuis in Geervliet in nauwe samenwerking met het Historisch Museum Den Briel.

Toen het Historisch Museum Den Briel besloot een expositie te wijden aan de gebroeders De Witt, met als titel “De Gebroeders De Witt. Iconen van de Gouden eeuw“, kwam al snel de gedachte op dat Cornelis als ruwaard en dijkgraaf van het land van Putten en schout van Geervliet zozeer met Geervliet verbonden is geweest, dat een aan hem gewijde paralleltentoonstelling in Geervliet voor de hand lag.

Cornelis de Witt woonde en werkte op het Hof van Putten in Geervliet. De tentoonstelling geeft een beeld van het Geervlietse leven van Cornelis, zijn vrouw Maria van Berckel en hun tijdgenoten.

De Gebroeders De Witt

De broers Cornelis en Johan de Witt, geboren op respectievelijk 15 juni 1623 en 25 september 1625, stamden uit een regentenfamilie. Johan de Witt werd in 1653 tot raadpensionaris van Holland benoemd, een functie die valt te omschrijven als premier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie ineen. Cornelis de Witt werd in 1654 ruwaard van Putten en opperdijkgraaf van Putten en schout van de stad Geervliet. In de zeventiende eeuw was de ruwaard officier van justitie in het Land van Putten. Dat omvatte toen het eiland Putten, een deel van de huidige Hoeksche Waard, een deel van het eiland IJsselmonde en een deel van het huidige Goeree-Overflakkee. Cornelis de Witt oefende zijn functie uit in het Hof van Putten, niet ver van Brielle.

Cornelis de Witt had een bijzonder groot aandeel in wat het belangrijkste wapenfeit uit de zeventiende-eeuwse Engelse oorlogen zou worden: de verovering van het voormalige Engelse vlaggenschip de Royal Charles en de verovering en verbranding van zes andere kapitale oorlogsschepen op de Medway bij Chatham. Dit alles gebeurde op 22 juni 1667. Na afloop van de expeditie kregen Cornelis de Witt en de zeeofficieren Michiel de Ruyter en Willem Joseph van Ghent tijdens een eremaaltijd namens de Staten van Holland elk een prachtige gouden erebeker uitgereikt.

In het Rampjaar 1672 werd de Republiek onverwacht aangevallen door Engeland, Frankrijk en de stadstaten Münster en Keulen. De haatcampagne tegen de gebroeders De Witt, bereikte rond deze tijd zijn hoogtepunt. Cornelis de Witt werd vanwege beschuldiging van landverraad gearresteerd en in de Gevangenpoort in Den Haag gevangengezet. Op 20 augustus 1672 kwam Johan de Witt daar op bezoek. De gebroeders werden toen door een woedende bevolking naar buiten gesleept en op gruwelijke wijze vermoord.

Maria
Portret van Maria van Berckel door Jan de Baen 1670
Cornelis de Witt
Portret van Cornelis de Witt door
Jan de Baen 1667-1670


Museum Stadhuis Geervliet
Tentoonstelling:
Cornelis de Witt, ruwaard van het land van Putten, Geervliet in de Gouden Eeuw

23 juni t/m 15 september 2019
6, 13, 20, 27 oktober
Museum Stadhuis Geervliet
Kaaistraat 2
3211 AP Geervliet

Openingstijden:
zaterdag 10-17 uur;
zondag 13-17 uur

oktober:
zondag 13-17 uur

toegang vrij

Activiteiten

Rondom de tentoonstellingen worden diverse activiteiten georganiseerd.
 
Museum Stadhuis Geervliet »
 
Historisch Museum Den Briel »
 

De tentoonstelling en activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nissewaard, DeltaPort Donatiefonds, BOOR en het Streekarchief Voorne-Putten.