Collecties

Stichting Oud Geervliet heeft verschillende collecties onder haar beheer.

Fotoverzameling

De uitgebreide fotoverzameling bevat o.a. foto’s, dia’s en 8mm-filmpjes, die een indruk geven van het leven in Geervliet in voorgaande decennia. Een groot deel van deze verzameling is inmiddels gedigitaliseerd.

Oudheidkundige verzameling

De oudheidkundige verzameling bestaat uit voorwerpen van allerlei aard die een relatie hebben met de geschiedenis van Geervliet. Deze voorwerpen zijn gefotografeerd en beschreven.

» Oudheidkundige verzameling

Bibliotheek

De stichting heeft ook een bibliotheek waarvan de catalogus op deze site kan worden geraadpleegd.

» Zoeken in bibliotheek