Collecties

Stichting Oud Geervliet heeft verschillende collecties onder haar beheer.

Fotoverzameling

De uitgebreide fotoverzameling bevat o.a. foto’s, dia’s en 8mm-filmpjes, die een indruk geven van het leven in Geervliet in voorgaande decennia. Een groot deel van deze verzameling is inmiddels gedigitaliseerd.

Oudheidkundige verzameling

De oudheidkundige verzameling bestaat uit voorwerpen van allerlei aard die een relatie hebben met de geschiedenis van Geervliet. Deze voorwerpen zijn gefotografeerd en beschreven.

Bibliotheek

De stichting heeft ook een bibliotheek waarvan de catalogus op deze site kan worden geraadpleegd.

Aanwinst

Stichting Oud Geervliet heeft onlangs 14 kopergravures van Anna Brouwer aangeschaft. De aankoop van deze ‘ovaaltjes’ is mogelijk gemaakt door het Deltaport Donatiefonds.
De gravures bevatten afbeeldingen van de stad Geervliet en alle dorpen uit het land van Putten.
Om de verzameling compleet te maken, zijn ook de prenten van de dorpen die niet tot het land van Putten behoorden, maar wel deel uitmaakten van de gemeente Bernisse en (nu) Nissewaard aangeschaft.

ovaaltje van de stad Geervliet

De maakster van de stads- en dorpgezichten, de Amsterdamse Anna Catharina Brouwer, tekende de ‘ovaaltjes’ voor de achtdelige publicatie ‘De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver’ van L. van Ollefen en Rs. Bakker, uitgegeven tussen 1793 en 1801.