Donateurs

Nieuwe donateurs kunnen zich bij het secretariaat aanmelden. De minimumdonatie is € 15,= per jaar.

Stuur bij voorkeur een e-mailbericht met uw adresgegevens naar secretaris@oudgeervliet.nl.
U ontvangt dan een e-mail met gegevens over de betalingswijze.

Na aanmelding en betaling van de donatie volgt toezending van de in het lopend jaar verschenen nummers van OudNieuws.

Secretariaat

Kerkplein 1
3211 AR Geervliet
e-mailadres: secretaris@oudgeervliet.nl.

E-mailadres

Het bestuur ontvangt graag uw e-mailadres om u rechtstreeks te kunnen informeren over bv. een tentoonstelling of de jaarvergadering.

U kunt uw e-mailadres kenbaar maken door een e-mail te zenden aan secretaris@oudgeervliet.nl met vermelding van uw naam en ‘donateur’.

Jaarvergadering

De laatste jaarvergadering voor donateurs heeft plaats gevonden op vrijdag 8 september 2023 in het oude Stadhuis te Geervliet.
 
Aansluitend aan de vergadering was er een lezing van mevrouw Marlène van Bodegom over Vikingen.