Donateurs

Nieuwe donateurs kunnen zich bij het secretariaat aanmelden. De minimumdonatie is € 15,= per jaar.

Stuur bij voorkeur een e-mailbericht met uw adresgegevens naar secretaris@oudgeervliet.nl.
U ontvangt dan een e-mail met gegevens over de betalingswijze.

Na aanmelding en betaling van de donatie volgt toezending van de in het lopend jaar verschenen nummers van Oudnieuws.

Secretariaat

Kerkplein 1
3211 AR Geervliet
e-mailadres: secretaris@oudgeervliet.nl.

E-mailadres

Het bestuur ontvangt graag uw e-mailadres om u rechtstreeks te kunnen informeren over bv. een tentoonstelling of de jaarvergadering.

U kunt uw e-mailadres kenbaar maken door een e-mail te zenden aan secretaris@oudgeervliet.nl met vermelding van uw naam en ‘donateur’.

Jaarvergadering

In verband met het coronavirus zijn de jaarvergaderingen van 2020 en 2021 niet doorgegaan.
 
De laatste jaarvergadering voor donateurs heeft plaats gevonden op 12 september 2019 in de Onze Lieve Vrouwekerk in Geervliet.
De agenda van de jaarvergadering is gepubliceerd als bijlage van Oudnieuws – augustus 2019.