Totaaloverzicht OudNieuws van 1979 t/m 2022

 • anoniem – Leven en sterven van Hester van Marion / aug. 1992
 • anoniem – De vreselijke moord te Abbenbroek / nov. 1992
 • Jolanda Alexander – Stadhuis in de steigers / nov. 2020
 • idem – Geervlietse Feestrok / mei 2021
 • A.A.Arkenbout – Herinneringen aan de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij / febr. 1991
 • J.P.Baan – Ingelijste teksten; de kerkborden in de kerk van Geervliet / aug. 1997
 • idem – Was de Republiek in de 18e eeuw verzuild ? Verslag van een lezing / febr. 2001
 • J.P.Baan en F.v.Hoorn – Orgels in de kerk van Geervliet / febr. 2000
 • J. de Baan – Vroege voorgangers / juli 1981
 • idem – Andries van Bronchorst, de redder van Putten / nov. 1981
 • idem – Brand, brand, brand, in 1648, 1741 en 1747 / nov. 1981
 • idem – Voordat het dorp Putten van de kaart verdween / febr. 1983
 • idem – Archeologische straatnamen in Spijkenisse / febr. 1983
 • idem – Amateurarcheologen op verkenning / mei 1984
 • idem – Nieuwe vindplaatsen oude bewoning / mei 1985
 • idem – Middeleeuwers woonden op Romeinse begraafplaats / nov. 1987
 • idem – Carillon brengt scheve toren niet in gevaar / febr. 1989
 • idem – Bagger en boringen leveren oude woonplaats op / febr. 1989
 • idem – Namen noemen / mei 1990
 • idem – Het westen van de Oude Ring van Putten / febr. 1992
 • idem – De Hoge Werf / mei 1992
 • idem – Over de Molenwatering / aug. 1992
 • idem – In memoriam dr. J.L.van der Gouw / nov. 1992
 • idem – Hartel en Welplaat / nov. 1992
 • idem – Jasper Adriaensz schilderde Putten in 1542 / mei 1993
 • Joh.H.Been – Een priestermoord in de 15e eeuw / nov.1980
 • J.Benne – De Benne’s en de waterhuishouding rond Geervliet / aug. 1987
 • Bob Benschop – Geschiedenis van de Groene Kruisweg /mei 2009
 • Besems Ad – Jonge monumenten / febr. 2008
 • idem – Twee doofpotten / nov.2009
 • Patrick van der Biezen – Mooi Geervliet (gedicht) / mei 2021
 • L.L.Blok – Historische brandweerpomp van Geervliet / mei 1998 / nov. 1999
 • drs. J.F.Blom – Een patriotse plattelandschirurgijn in roerige tijden / nov. 1994
 • M. v. Bodegom – De klok van Hekelingen / aug. 1983
 • M.Boutkan – Herinneringen aan de school van Geervliet van 1935-1970 / febr. 1995
 • idem – Dagboekaantekeningen uit de oorlogsjaren mei 2020
 • idem en anderen – Kinderen tijdens de bezetting / mei 2020
 • Jan Breestraat – Kale Jan jan.2015
 • idem – Achter de tralies in Geervliet / nov. 2015
 • idem – Mijn eerste schooldag / aug. 2016
 • idem – Aan de grenzen van Geervliet nov. 2017
 • idem – Zoete inval bij de burgemeester; het Sprengertijdperk 1947-1954 / mei 2021
 • idem – Burgemeesterskinderen na 67 terug in Geervliet / mei 2022
 • G.N.Damme – Veren en veerlieden in de Heerlijkheid Putten / febr. 1985
 • idem – Putten als inzet / nov. 1985
 • idem – De vroege ondernemer in de Heerlijkheid Putten / aug. 1986
 • idem – Visserij in het middeleeuwse Putten / nov. 1990
 • prof. dr. J.L. v.d.Gouw – Geervliet 600 jaar stad / april 1981
 • idem – De kerk in het Land van Putten tijdens de late middeleeuwen / mei 1991
 • R. de Graad – Graven in Geervliets grond / febr. 1981/ nov. 1981 / febr. 1987
 • idem – Het Hof van Putten getekend door Roelant Roghman / febr. 1991
 • Johan de Graaf – Hendrik Metaal, de eerste veldwachter van Geervliet / nov. 2022
 • idem – Familie Wildenboer / mei 2023
 • idem – De Bernisse Molen en zijn molenaars / aug. 2023
 • idem – Koekplanken / nov. 2023
 • idem – De tol van Geervliet en de Joppentoren in Dordrecht / aug. 2024
 • Madeleine de Haas – Maria van Berckel, Ruwaardin van Putten / augs. 2019
 • Prof. dr. H.E.Henkes – Glas uit de bodem van Geervliet / febr. 1993
 • T.E.Henkes–Siertsema – Wandtegels / febr. 1985
 • idem – Sleutelstukken / nov. 1985
 • idem – Bodemvondsten / nov. 1986
 • idem – Bijlen, dolk en lanspunt / aug. 1988
 • idem – Instrument voor burgerlijke tijdsbepaling / febr. 1992
 • C. Herweijer – Stadsmuur van Geervliet; deel van fundering ontgraven / nov. 1986
 • Marijke Holtrop – Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten / mei 2022
 • W.Ch.D.Hoogendijk – Vreemde zerken in het koor van de kerk te Geervliet / febr. 1993
 • Felix van Hoorn – De hensbeker en de drinkboeken van Putten / febr. 1979
 • idem – Armenzorg te Geervliet: Kind van de rekening / mei 1980
 • idem – Armenzorg te Geervliet: Hoe het kwaad slot te doden… / aug. 1980
 • idem – Armenzorg te Geervliet: Een hemdekin en een schortecleet / nov. 1980
 • idem – Armenzorg te Geervliet: Gesol met mensen / febr. 1981
 • idem – Straatnamen in Geervliet (Bernisseweg, Griendweg, Lieveplaats) / juli 1981
 • idem – Straatnamen in Geervliet (C. de Wittlaan) / febr. 1982
 • idem – Straatnamen in Geervliet (Markenburglaan ) / mei 1982
 • idem – Straatnamen in Geervliet (Oudplein, Gerbrandyplein, Dreesplein) / nov.1982
 • idem – Straatnamen in Geervliet (Kapittelpad, Roosendaelweg) / febr. 1983
 • idem – Straatnamen in Geervliet (Starckplein en de ‘garageplaatsen’) / aug. 1983
 • idem – Straatnamen in Geervliet (Beresteijnweg) / nov.1983
 • idem – Straatnamen in Geervliet (v.d.Werveweg) / mei. 1984
 • idem – Straatnamen in Geervliet (Schellinxweg) / aug. 1984
 • idem – Straatnamen in Geervliet (Sijderveltplaats) / nov. 1984
 • idem – Straatnamen in Geervliet (Molenstraat) / febr. 1985
 • idem – Straatnamen in Geervliet (Nieuwstraat later Burg.v.d.Minnelaan) / mei 1985
 • idem – Straatnamen in Geervliet (Ponseweg, Stationssingel, Sportlaan) / aug. 1985
 • idem – Straatnamen in Geervliet (St. Anthonieplein) / nov. 1986
 • idem – Straatnamen in Geervliet (Nic.v.Puttenlaan, A.v.Strijenlaan) / mei 1988
 • idem – Sweder van Abcoude / juli 1981
 • idem – De watermolen brandt / mei 1982
 • idem – Iene miene mutte; geschiedenis van drie eeuwen grutterij / aug. 1982
 • idem – De joodse begraafplaats te Geervliet / mei 1983
 • idem – Een affiche uit 1819 / nov. 1984
 • idem – Een legpenning uit 1532 / mei 1985
 • idem – Geervliet in 1597; bebouwing en bevolking / mei 1987
 • idem – Ruwaard; een misverstand ? / nov. 1987
 • idem – De Labie, wie is wie ? / febr. 1988
 • idem – Coninxhol, geschiedenis van een Geervlietse boerderij /aug. 1988
 • idem – Het geheim van de smid / mei 1989
 • idem – Van zout water en zoete wijn / aug. 1989
 • idem – Veranderd Geervliet / mei 1990
 • idem – De Swaen of ‘het huijs neffens het Visslop’ / aug. 1990
 • idem – …geëerbiedigd, maar niet gevreesd…; over de Geervlietse familie Preuijt / aug. 1991
 • idem – Veldnamen onder Geervliet (Duivenkamp, De Zes Zinnen, Vinkenweitje) / aug. 1992
 • idem – Veldnamen rond Geervliet (de Looiput) / nov. 1992
 • idem – Justus van Effen, secretaris van Geervliet 1714-1732 / nov. 1992
 • idem – In memoriam Jan de Baan / mei 1993
 • idem – Een Zuidlandse martelaar / febr. 1994
 • idem – Niet begeerde slaap; Geervliets historie rond dood en begraven / aug.1994
 • idem – Oud en nieuw in de Geervlietse scholenbouw / febr. 1995
 • idem – Kijkwijzer voor het stadhuis te Geervliet / nov. 1995
 • idem – Klooster in Geervliet / febr. 1996
 • idem – Tot het ambt geroepen, leden van de Geervlietse kerkeraad, 1625-1887 / mei 1996
 • idem – Geslaagde jubileumviering / aug. 1996
 • idem – Het dagboek van Jan Kraak / febr. 1997 / mei 1997 / aug. 1997 /nov. 1997/ febr. 1998/ mei 1998
 • idem – Wapenschouw; de kerkborden in de kerk te Geervliet / nov. 1997
 • idem – De Basjeskerk / aug. 1998
 • idem – Klaas de Snoo, een Geervlieter van formaat / nov. 1998
 • idem – Levensmiddelendistributie tijdens de Eerste Wereldoorlog / febr. 1999
 • idem – Eens gelezen blijft gelezen; letterlievend Geervliet door de eeuwen heen / mei 1999
 • idem – Wat je ver haalt … of, hoe Geervliet de rekening gepresenteerd kreeg / aug. 1999
 • idem – Wiens brood men eet; Geervlietse bakkers in vroeger tijden / nov. 1999
 • idem – Geervlietse herbergen: Het Rode Hart / mei 2000
 • idem – Geervlietse herbergen: De Keijser / aug. 2000
 • idem – Geervlietse herbergen: De Prins of De Lindeboom, laatstelijk De Kastanjeboom / nov. 2000
 • idem – Landpoortstraat 1 / febr. 2001
 • idem – Geervlietse predikanten: Douwe, Steenbergen en Tijckmaeker / mei 2001
 • idem – Geervlietse predikanten: Fleurkens, Van Steenwijck en Baersenburg / aug. 2001
 • idem – Geervlietse predikanten: Philippus Baldaeus / nov. 2001
 • idem – Geervlietse predikanten: Daniël Rolandus / febr. 2002
 • idem – Geervlietse predikanten: Lentfrinck, Hayens en Van Neck / mei 2002
 • idem – Geervlietse predikanten: Hoevenaar, Velse en Hoogeveen / nov. 2002
 • idem – Geervlietse predikanten: Jan Bosman / febr. 2003 / mei 2003
 • idem – Geervlietse predikanten: Johannes van Lokhorst / aug. 2003
 • idem – Geervlietse predikanten: De Jong, Kuyper en Simons / nov. 2003
 • idem – Geervlietse predikanten: Junius en Haverkamp Begeman / febr. 2004
 • idem – Geervlietse predikanten: Philip Reinhard Hugenholtz / mei 2004
 • idem – Geervlietse predikanten: Von Baumhauer, Romeny en Ankringa / aug. 2004
 • idem – Geervlietse predikanten: Duker en Moltzer /nov.2004
 • idem – Geervlietse predikanten: Haverkamp, Proost en Doesburg / feb.2005
 • idem – Geervlietse predikanten: De Vries, Schouten en Verkouw / mei 2005
 • idem – Geervlietse predikanten: De Zeeuw / nov.2005
 • idem – Geervlietse predikanten: Johannes IJzerman/ mei 2006/aug.2006
 • idem – Geervlietse predikanten: Jozephus Hendrik Willem Warners / mei 2007
 • idem – Het geheim van de schildjes / febr. 2001
 • idem – De bebouwing ten zuiden van de Landpoort / nov. 2001
 • idem – De stee van Job de Vos / mei 2002
 • idem – Een dansclub te Geervliet anno 1918/1919 / aug. 2002
 • idem – De stee van Leeuwenburg / nov. 2002
 • idem – Tol en tol is drie / febr. 2003 / mei 2003 / aug. 2003
 • idem – De familie Sijdervelt in Simonshaven en Geervliet / nov. 2003
 • idem – De Hendrik Marius Preuijt Jan Dirkszoonstichting / febr. 2004
 • idem – Boerderijen aan de Konijnendijk / mei 2004/aug.2004/ nov.2004
 • idem – Het ontstaan van de gemeente Bernisse / feb.2005
 • idem – Op ’t Welzijn van Geervliet / mei 2005
 • idem – Een familiedag Van Noort / aug.2005
 • idem – Mauperdoeyse / aug.2005
 • idem – Het (Groene) Schild van Delft / nov.2005
 • idem – Kerkelijk leven te Geervliet vóór de Reformatie / febr.2006/mei 2006/aug.2006/nov.2006
 • idem – De bewaarschool in de Molenstraat / feb.2007
 • idem – Café Buitenzicht, de geschiedenis van een uitspanning aan de Toldijk te Geervliet / mei 2007
 • idem – Plaatjes kijken / aug.2007
 • idem – Rechtbankverslagen: Een moordzaak in 1664 / aug.2007
 • idem – Rechtbankverslagen: Een perendief in 1715 / nov.2007
 • idem – Rechtbankverslagen: Een omstreden beslaglegging in 1669 / febr.2008
 • idem – Rechtbankverslagen: Een zelfmoord in 1684 / mei 2008
 • idem – Rechtbankverslagen: Een kroegruzie in 1729 / feb. 2015
 • idem – Het ‘pastoorshuis’ aan het Sint Anthonieplein / nov.2007
 • idem – Een ‘verdwenen’ dijkgraaf / febr.2008
 • idem – Hensbeker op herhaling / mei 2008
 • idem – Het ‘pastorale huis’ te Geervliet / aug.2008
 • idem – Slijpgleuven in kerk en stadhuis van Geervliet / nov. 2008
 • idem – Een bijzondere sleutel / nov. 2008
 • idem – Burgemeesters van Geervliet door de eeuwen heen / febr.2009
 • idem – Kosters van Geervliet / aug..2009
 • idem – Het ‘doktershuis’ aan de Markt 4/5 te Heenvliet / nov.2009
 • idem – Een armeluispendule / nov.2010
 • idem – Simonshaven, een beknopte geschiedenis / febr.2010 / mei 2010 / aug. 2010/nov. 2010/ feb.2011/ mei 2011 / aug.2011
 • idem – Uit de verzameling: een gong uit Simonshaven feb. 2012
 • idem – Het Hof van Putten en de Hoge Vierschaar mei 2012 / aug.2012/ nov.2012/ feb 2013/ mei 2013 / aug. 2013/ nov. 2013/ feb. 2014/ mei 2014/ aug. 2014, nov. 2014/ feb.2015 / aug. 2015 / nov. 2015 / feb. 2016 n/ aug. 2016
 • idem – Melkveiling mei 2012
 • idem – Uit de verzameling: een bijzonder zegeltje nov. 2012
 • idem – Twee eeuwen koninkrijk en wat daaraan vooraf ging aug. 2013
 • idem – In memoriam Cornelis Simon Gerhardt nov. 2014
 • idem – Cornelis von Lindern, burgemeester in oorlogstijd mei 2015
 • idem – Een bijzonder gedenkglas aug. 2015
 • idem – Maarten Meuldijk, verdwaald talent mei 2016
 • idem – Het Schaeck / febr. 2017
 • idem – Ambachtsheren van Geervliet / mei 2017
 • idem – Herinneringen aan ‘Het Haventje’ / mei 2017
 • idem – Tolpoort in beeld / aug. 2017
 • idem – Bernardus Arnoldus van Meerbeek ; kansel en kroeg / nov. 2017
 • idem – Nieuwjaarswensen / feb. 2018
 • idem – De landmeter Daniël Schellinx / feb. 2018
 • idem – Veldnamen in Geervliet / mei 2018 / aug. 2018
 • idem – Penneconste / nov. 2018
 • idem – Cornelis de Witt, ruwaard van Putten / juni 2019
 • idem – Stadsherberg ’t Roode Hart/ juni 2019
 • idem – Een moordzaak in 1664 / juni 2019
 • idem – Maria van Berckel, ruwaardinne in Geervliet / juni 2019
 • idem – Kind van de rekening / juni 2019
 • idem – Roelant Roghman, een 17de eeuwse tekenaar op Voorne-Putten / juni 2019
 • idem – Veertig jaargangen OUDNIEUWS / augs. 2019
 • idem – Philippus Baldaeus, een fascinerende Geervlietse predikant / nov. 2019
 • idem – Waar Noorddijk en Tolstraat samenkomen / feb. 2020
 • idem – Wie met klokken schiet wint de oorlog niet; klokkenroof in WO II / mei 2020
 • idem – Schuttershof en Noorddijk / aug. 2020
 • idem – Een levend poppenspel / aug. 2020
 • idem – De canon van het kanon / aug. 2020
 • idem – Vernedering als straf / nov. 2020
 • idem – Herinneringen aan Sinterklaas / nov. 2020
 • idem – Jacob van Gaesbeek, de laatste heer van Putten / nov. 2020
 • idem – Oneigenlijk gebruik / nov. 2020
 • idem – Uit de verzameling: een zeldzaam 17e-eeuws boekje / nov. 2020
 • idem – Vijftig jaar Stichting Oud-Geervliet / feb.2021
 • idem – Vijftijarig jubileum burgemeester Preuijt / feb. 2021
 • idem – Geervliet viert eeuwfeest Koninkrijk / feb. 2021
 • idem – Weet u het nog? Het jaar 1971. /feb. 2021
 • idem – Kerstmis 1944; een kerstverhaal in mei / 2021 mei
 • idem – Johannes Proost, Geervlieter, kunstenaar, communist / mei 2021
 • idem – Beeld en beeltenis; bij een portret van Hendrik Hoogendijk / nov. 2021
 • idem – De Geervlietse stadszegels / nov. 2021
 • idem – Karel de Stoute in Geervliet / nov. 2021
 • idem – Het tolhuis en het tolhek in Heenvliet / feb. 2022
 • idem – Het spijzigen van de hongerigen en het laven van de dorstigen / feb. 2022
 • idem – In steen gebeiteld/ mei 2022
 • idem – Geervlietse bakkers; de laatste bakker dooft de oven / mei 2022
 • idem – Oede, de onbekende dochter van Putten / mei 2022
 • idem – Het Rampjaar 1672 / aug. 2022
 • idem – 1654: Ruwaard Cornelis de Witt / aug. 2022
 • idem – 1667: Cornelis de Witt, de held van Chatham / aug. 2022
 • idem – Alderliefste / aug. 2022
 • idem – Gedenkwaardige stukken wegens den moord op de Heeren de Witt / aug. 2022
 • idem – Apologie van Willem Tichelaer / aug. 2022
 • idem – Een portret van Philippus Baldaeus / aug. 2022
 • idem – 1672: Het boek van Philippus Baldaeus verschijn in druk / aug. 2022
 • idem – Brand! Der ramp van 1743 / nov. 2022
 • idem – De Gouden Leeuw in Heenvliet / nov. 2022
 • idem – Branderf in Heenvliet; brand in de rosse buurt / nov. 2022
 • idem – Jacob den Haan, een Heenvlietse schoolmeester in roerige tijden / feb. 2023
 • idem – ’t Winkeltje / feb. 2023
 • idem – Schoolherinneringen / mei 2023 / aug. 2023 / nov. 2023 / feb. 2024 / mei 2024 / aug. 2024
 • idem – de Markt in Heenvliet / mei 2023
 • idem – Villa Anna / mei 2023
 • idem – Nicolaas Hendrik Beversluis; niet zo maar een Geervlietse veldwachter / aug. 2023
 • idem – Villerius in Heenvliet, Geervliet, Spijkenisse en Brielle / nov. 2023
 • idem – Dag Zuster, interview met zuster Luijendijk / nov. 2023
 • idem – Eéns een lezer … / feb. 2024
 • idem – Fatale brand in Heenvliet / feb. 2024
 • idem – Water / mei 2024
 • Cornelis Boon van Engeland, een poëtische baljuw van Heenvliet / mei 2024
 • idem – Nicolaas III en het Land van Putten; tentoonstelling 2024 /aug. 2024
 • idem – Het dienstmeisje, de grutter ende schutting /aug. 2024
 • idem – De hensbeker, een blikvanger / aug. 2024
 • W.Hordijk – Polder Geervliet, Oud-Hoenderhoek en Schiekamp / mei 1993 / aug. 1993 / nov. 1993 / febr. 1994 / mei 1994 / aug. 1994
 • idem – De kaart van Putten uit 1700 van Bernhard de Roij / febr. 2004
 • Eduard Huisman – Stolpersteine op Voorne-Putten aug.2011
 • Jan Kastelein – Van Jubeljaar naar Rampjaar; tien projecten in de picture / nov. 2021
 • G. F. H. M. Kempenaar – Graven naar het verleden; afvalcontainers en archeologie . aug. 2020
 • A.Kester – Vijfentwintig jaar wijkzuster in Bernisse ; jubileum Zr.Luijendijk / aug. 1982
 • Kees Kleijwegt – Het Hof van Putten; the making of / augs. 2019
 • idem – Een Vickers Wellington en The Great Escape mei 2020
 • idem – 600 jaar geleden: Sint Elisabethsvloed / nov. 2021
 • idem – Bernisse toen en nu / mei 2023
 • Jan Kluit – De criminele rechtspraak in Putten vóór 1811 (naar handschrift) / nov. 1989
 • Berry Konings – Een oude beschuitbus / aug. 2008
 • idem – De knijpkat / mei 2010
 • idem – Burgerluchtbescherming in Geervliet 1936-1939 / feb.2011
 • idem – Uit de verzameling : De vier O’s nov. 2011
 • idem – Geervlietse LBD in oorlogstijd mei 2012
 • idem – De walvisrib van Geervliet / nov.2016 / juni 2019
 • idem – 22 juni 2019; opening van de tentoonstelling / augs. 2019
 • idem – Grafsteen burgemeester Jacob van der Minne in de kerk van Geervliet / feb. 2018
 • idem – Wie weet waar Will v.d. Waal woont? / nov. 2018
 • idem – DNA onbekend / augs. 2019
 • idem – Uit de verzameling: een stencil uit 1953 / feb. 2020
 • idem – Een Amsterdammer met Geervlietse roots / aug. 2020
 • idem – Zeshonderd jaar stadsrechten / feb. 2021
 • idem – Arnoldus Botbijl / mei 2021
 • idem – Geervlieters en Heenvlieters sliepen rustig door / mei 2022
 • idem – Runderpest. Een ramp in Geervliet in 1867 / nov. 2022
 • idem – Geervlieter Hermanus Witte jr., lansier van de Keizerlijke Garde / feb.2024
 • B.H.J.N.Kooij – Graven in het Koor te Geervliet / aug. 1995
 • Klaas G. P. van Koppen – Jeugdsociëteit ‘Het Haventje’ / mei 2017
 • Phil Kort – Koning Willem III / aug.2010
 • idem – Een schoolplaat van Isinghs / feb.2011
 • idem – Kleine zaken, grote gevolgen feb.2012
 • Riet de Leeuw van Weenen-v.d.Hoek – De joodse gemeenschap van Voorne-Putten / aug.1988/ febr.1989
 • idem – Eert Uw Doden; onderhoud aan de Joodse begraafplaats te Geervliet / nov. 2004
 • idem – Project Stolpersteine op Voorne-Putten / feb.2011
 • mr. J. van Lennep – Het verhaal van Kees Dirksz 1 / nov. 1984 / mei 1985 / aug. 1985 / mei 1986 / aug. 1986
 • Saskia Lensink – Het verdwenen Hof / augs. 2019
 • J. v.d.Linden – Een nacht om nooit te vergeten / febr. 2003
 • L.R.v.d.Linden-de Snaijer – Staat van grafgelden Heenvliet, 1708-1709, 1713-1716 / febr. 1992
 • Ad Lokker – Wat betekent de naam Geervliet ? / febr. 1986 / feb.2014
 • idem – De moordaanslag op Everard T’Serclaes / febr. 1988
 • idem – Kerkelijke toestanden in het land van Putten ten tijde van Alva / nov. 1993
 • Irene van Meggelen – Geervliet viert 900-jarig bestaan / feb.2021
 • M.Menkveld-van Reijendam – Geervlietse predikanten: Willem Martinus van Reijendam / nov. 2007
 • L. Meuldijk – Herinneringen bij de prent van het stadhuis / febr. 1981
 • idem – Herinneringen bij de prent van het St. Anthonieplein / april 1981/ nov.2012
 • idem – Herinneringen bij de prent van Hoenderhoek en de dijk naar Piek / juli 1981
 • idem – Herinneringen bij de prent van de Grend of Toldam / nov. 1981
 • idem – Herinneringen bij de prent van het Kerkplein / febr. 1982
 • idem – Herinneringen bij de prent van Kaai en haven / mei 1982
 • idem – Herinneringen bij de prent van het Voorns Kanaal / aug. 1982
 • idem – Herinneringen bij de prent van de Molenstraat / nov. 1982 / febr. 1983
 • idem – Herinneringen bij de prent van de ‘voetbalwei’ / mei 1983 / aug. 1983
 • idem – Herinneringen bij de prent van het schoolreisje / nov. 1983
 • idem – Herinneringen bij de prent van het Oostenrijk / febr. 1984
 • idem – Herinneringen bij de prent van de brandspuit / mei 1984
 • P.Moerman – De eerste bewoners van Blankenburg (Rozenburg) / mei 1980
 • Ko Mol ᵻ – Historie van de motorspuit van Geervliet / feb. 2016
 • Corstiaan Nieuwenhuizen – Uit particuliere bron / febr. 1989
 • Erik Niggebrugge – Uit de verzameling : De korenmaat aug.2012
 • Bas van Noort – Herinneringen aan oorlog en bevrijding mei 2020
 • Dieneke Onderdelinden – S.v.d.Hoek vertelt over de Landswerf / mei 1980
 • idem – S.v.d.Hoek vertelt over het bewerken van vlas / aug. 1980
 • idem – S.v.d.Hoek vertelt over de haven en de handel / nov. 1980
 • idem – Mevr. Co Barendregt vertelt over winkeliers en andere beroepen / febr. 1981
 • idem – Mevr. Co Barendregt vertelt over haar schooltijd / juli 1981 / nov. 1981
 • idem – Mevr. Co Barendregt vertelt over het werk op de boerderij / febr. 1982
 • idem – Marie Vermeulen, een handvol herinneringen / mei 1982
 • idem – Mevr. Mijns Bakker – v.d.Meer vertelt over de smederij van haar vader / nov.1982 / mei 1983
 • idem – Mevr.Febus-Huijsman vertelt over het Fonds voor Weldadigheid / aug. 1983
 • idem – Mevr.Febus-Huijsman vertelt over de zondagsschool en kerkelijk verenigingsleven / febr.1984
 • idem – Een achttiende-eeuws schrijfboekje / febr. 1984
 • idem – Een Geervlietse gruttersbak / aug. 1984
 • idem – Teun v.d.Honaard vertelt over het Hoogheemraadschap van Putten / nov. 1984
 • idem – Kees Kleiwegt vertelt over het sigarenfabriekje ‘Nooitgedacht’ / febr. 1985
 • idem – Mevr. v.d.Stel vertelt over wijlen haar man, de rijkspolitieman Cornelis v.d.Stel / mei 1986
 • idem – Mevr. Reedijk-Dijkgraaf vertelt over wijlen haar man, bakker Gerrit Reedijk / nov. 1987
 • Truus Onderdelinden-van der Hoek – Jeugdherinneringen aug. 2014
 • Truus Onderdelinden-v.d.Hoek – 10 mei 1940 / mei 2010
 • idem – Herinneringen aan de oorlog mei 2020
 • Teun A.Otto – Nader bekeken (foto-rubriek) / vrijwel alle nummers vanaf febr.1994
 • Idem – Volkswoningbouw in Geervliet / aug. 1993
 • idem – v.v. P.F.C. 80 jaar / mei 1997
 • idem – 75 Jaar bakkerij Reedijk / nov. 1997
 • idem – Een groot succes / aug. 1998
 • idem – Een prinses geboren / aug. 1998
 • idem – Wij streven naar verbetering / mei 2000
 • idem – Het Rooie Dorp / aug. 2004
 • idem – Het Geervlietse havenplan / feb.2005
 • idem – Brandende Hoop. Over een Geervlietse brandstoffenvereniging / mei 2006
 • idem – Oranje Boven Geervliet. De Geervlietse Oranjevereniging ‘Irene’ / aug. 2006
 • idem – Tuinen in Oud Noorland; over de Geervlietse vereniging van landarbeiders / nov.2006/ mei 2007
 • idem – IJs en weder dienende; de ijsvereniging Oostenrijk / feb.2007
 • idem – De muzikale Ruwaerd; geschiedenis van een muziekgezelschap / feb. 2007
 • idem – Christelijke Meisjesvereniging ‘Dorcas’. Over een naai- en handwerkvereniging / mei 2007
 • idem – Een salarisboek van de firma Trouw / aug.2007
 • idem – Een zeventiende-eeuwse vuurklok / mei 2008
 • idem – Straatnamen in woord en beeld / nov.2008
 • idem – De krakeling(deeg)steker / aug.2009
 • idem – Tentoonstelling ‘Ouderwets gezellig’ / nov.2009
 • idem – Tentoonstelling ‘65 jaat bevrijd’ / aug.2010
 • idem – Oude lagere school reünie 2010 / nov. 2010
 • idem – Groeten uit Geervliet (tentoonstelling 2011) nov. 2011
 • idem – Watersnoodramp 1953 feb. 2013
 • idem – Oranje en Geervliet mei 2013
 • idem – Geervliet per post nov. 2014
 • idem – Opeens is het oorlog in Geervliet mei 2015
 • idem – Monument PFC mei 2015
 • idem – Koninginnedag in de vijftiger jaren / mei 2017
 • idem – November slachtmaand / nov. 2017
 • idem – Verdwenen winkels en bedrijven / mei 2018
 • idem – PFC kampioen in ’40 – ’41 / mei 2020
 • idem – De ramp van ’53 / feb 2023
 • idem – De ramp van ’53 feb.2023
 • idem – Familie van der Hor / mei 2023
 • idem – Gezicht op….de oudste ansichtkaarten van Geervliet e.o. / aug. 2023
 • idem – Familie Vermaat / nov. 2023
 • idem – De Christelijke dameszangvereniging Cantate Deo / feb. 2024
 • idem – Klaas van der Schoor; de galanteriewinkel van Geervliet / mei 2024
 • Bas Poldervaart – Kurken op Oudjaarsdag / nov. 2022
 • Lenie Poldervaart – Herinneringen aan oorlog en bevrijding / mei 2020
 • Teunie Poldervaart – Herinneringen aan oorlog en bevrijding / mei 2020
 • dr. J.A.I.v. Prooje – Dirk Cornelisz. de Vos / febr. 1983
 • Ingrid Ranftl – Misplaatst / aug. 2020
 • idem – Zustersteden aan de Bernisse
 • idem – 100 jaar Het Rooie Dorp / feb. 2021
 • idem – Kinderen schrijven geschiedenis voor Geervliet / aug. 2020
 • idem – Kunst en geschiedenis; monumentendag en de jeugd / nov.2021
 • Leen Rasser – Mijn vader / mei 2010
 • Redactie – Stadswandeling Historisch Geervliet / aug. 2021
 • idem – Nieuw monument oorlogsslachtoffers PFC / mei 2023
 • idem – Herdenking 400ste geboortedag van Cornelis de Witt / aug. 2023
 • Jaap Reedijk – Drie dagen brommen in 1932 / nov.2008
 • Idem – Een reus in een Geervlietse bakkerij / febr.2009
 • idem – Een olielamp uit 1935 / febr.2010
 • idem – Flarden, herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog / mei 2010
 • idem – Kattenkwaad in de jaren ‘40/’50 / nov. 2010
 • idem – Wandeling door mijn dorp mei 2011 / augustus 2011 / nov.2011 / aug.2012
 • idem – Geervlieters van toen / feb.2012
 • idem – Marskramers en kooplieden na de oorlog / mei 2012
 • idem – Geervlietse branden in 1976/ mei 2013
 • idem – Van 1 naar 20 PK in 1946 / aug. 2013
 • idem – Postduivenvereniging De Luchtklievers / nov. 2013
 • idem – Met de ‘Knapendoos’ naar Vught in 1949 mei 2014
 • idem – Bakkerijplanken uit vroeger jaren nov. 2016
 • idem – Ons dagelijks brood / mei 2018
 • idem – 100 jaar Bakkerij Reedijk op het Dorpsplein / febr. 2019
 • idem – De stikkezak / aug. 2020
 • idem – Boerderijen in de ‘stad’ / feb. 2023
 • idem – Reedijk;korte geschiedenis van een bakkersfamilie / mei 2024
 • J.v.Rietschoten – Toestand van de landbouw in Abbenbroek, 1888 / nov. 1991
 • idem – De weerbare mannen van Geervliet, Simonshaven en Biert in 1747 / nov. 1994
 • idem – Een rekest uit 1797 / nov. 1996
 • idem – Napoleon en de suikerbiet / aug. 1998
 • N.v.Rietschoten-v.d.Heuvel – Hoe ik mij de Kerkstraat herinner / mei 1986
 • Adriaan Rodenburg – Stadhuis Geervliet in de pers / augs. 2019
 • idem – Wapens op panelen / feb. 2020
 • idem – Uit de verzameling: Bonheur du Jour / aug. 2020
 • idem – Tikkeren op het Oostenrijk / nov. 2020
 • idem – Een gouden huwelijk op ‘Swanenburg’ / feb. 2021
 • idem – Uit de verzameling: De zilverschat van Neeltje de Snoo / feb.2021
 • idem – Uit de verzameling: De Putse parure van Neeltje de Snoo / feb. 2021
 • idem – Geervliet viert 640 jaar stadsrechten / mei 2021
 • idem – Jan Albert de Grave en de stadsklok van Geervliet / mei 2021
 • idem – Van stadswapen naar gemeentewapen / nov. 2021
 • idem – Zilveren herinneringspenning uit 1672; bronzen borstbeeld in 2022 / aug. 2022
 • idem – De wieg en de penning / feb. 2023
 • idem – Kerststallen en koekplanken / nov. 2023
 • idem – Het Gasthuis nu vijf jaar Museum Geervliet / feb. 2024
 • idem – De stadspomp van Geervliet / mei 2024
 • idem – Het praalgraf, een moniment van nationaal belang / aug.2024
 • J.Ph.A.Rotteveel – De molen ‘De Bernisse’ / febr. 1980
 • idem – Geervliets vroegere stadsmuur met poorten en torens / mei 1983
 • idem – Nogmaals de windkorenmolen ‘De Bernisse’ / nov. 1983
 • idem – De hoeve Dammestee / aug. 1985
 • idem – De schandpaal / febr. 1985
 • idem – De windmolens van Putten / aug. 1987
 • idem – Langs oude boerderijen in het Bernissegebied / nov. 1988
 • idem – Voorne-Putten en de watersnoodramp van februari 1953 / febr.1990
 • idem – De travalje aan het St. Anthonieplein / mei 1992
 • idem – Restauratienieuws / mei 1992 / mei 1993 / nov. 1994 / febr. 1996/ nov. 1996/ aug. 1998 / aug. 1999 / mei 2000 / aug. 2001 / aug. 2002 / aug. 2003/ aug.2004/ febr.2006 / aug.2006 /
 • febr.2008 / mei 2009
 • idem – De kastelen van de heren van Putten / mei 1995
 • idem – Dienstmeisje op de boerderij / nov. 1995
 • idem – De stadsbrand te Geervliet in 1743 / febr. 1997
 • idem – Grote branden in Simonshaven en Biert / febr. 1998
 • idem – De eerste steen gelegd / febr. 1999
 • idem – De storm van 13 januari 1916 / aug. 2000
 • idem – De cycloon in 1930 / febr. 2001
 • idem – De onvoltooide koren- en pelmolen te Zuidland / mei 2001
 • idem – Heel oud nieuws, knipsels uit de Nieuwe Brielsche Courant / vrijwel alle nummers vanaf febr. 1997
 • idem – Tweede Wereldoorlog; bommen op Voorne-Putten en Rozenburg / mei 2005
 • idem – Branden, branden en nog eens branden / aug.2005
 • idem – Buitenlandse piloten gaven hun leven voor onze vrijheid / mei 2010
 • idem – De Grote of Geervlietse molen / feb. 2017
 • Klaas Schipper – Arie Meuldijk; Geervliets kunstenaar 75 jaar / mei 2021
 • idem – Drie prachtige wapenborden voor oude stadhuis Geervliet / nov. 2021
 • idem – Oud-Geervliet onthult; de drie hoogtepunten van 2022 / nov. 2022
 • Jacques Smeele – Wie ruim honderd is kan veel verhalen; mevr. G.A.Barendregt . v.d.Linde vertelt / mei 2002 / aug. 2002 / nov. 2002 / febr. 2003 / mei 2003/ aug. 2003 / nov. 2003 / febr. 2004 / mei 2004 / aug. 2004 / nov. 2004
 • W.v.Soest Azn. – Met de deur in huis / aug. 1999
 • G.Spijkerboer L.C.zn – Geervlietse predikanten: Lambertus Christiaan Spijkerboer / aug. 2002
 • W. Swaneveld – Van een jongen uit Geervliet die naar de Marine ging / febr. 1984
 • idem – Op de fiets naar Geervliet / febr. 1986
 • H.A.Tummers – Het grafmonument van Nicolaas van Putten en Aleida van Strijen / aug. 1996
 • K. Vogelaar – De Basjeskerk / nov. 1980
 • L.E.de Vos – Landarbeid in vroeger jaren / aug.1984
 • A.W.de Vries – Herinneringen aan Abbenbroek / mei 1993
 • H.J.van der Waag – Voet- of kapoengeld Geervliet, 1590 / nov. 2004
 • Wil van der Waal – Herinneringen aan oorlog en bevrijding mei 2020
 • Nick Werring – Van impost tot quotisatie; rijkdom en armoede in Geervliet / nov. 2023
 • idem – Biert; van gemeente tot gehucht / mei 2024
 • idem – Gewichtige zaken in Geervliet / aug. 2024
 • J.C.Wolters – Zuidland werd zeer zwaar getroffen / febr. 1993
 • Marjo Zuijdendorp – “Als ’t moet”. Een vaandel van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm afdeling Simonshaven / febr. 2008
 • idem – Jacobakannetjes / mei 2009
 • idem – Uit de verzameling: een vlijm mei 2011
 • J.P.v.d.Zwaluw – Geervlieter viert 50-jarig jubileum als koster / mei 1992
DIT KWARTAAL IN OUDNIEUWS
logo Oudnieuws
Jaargang 45 nr. 3, augustus 2024
Oudnieuws
 • Nicolaas III en het Land van Putten
  De nieuwe tentoonstelling in Museum Stadhuis Geervliet
 • De hensbeker van Putten
  Blikvanger op de tentoonstelling 'Nicolaas III en het Land van Putten'
 • De tol van Geervliet en de Joppetoren in Dordrecht
 • Het praalgraf
  Een monument van nationaal belang
 • Het dienstmeisje, de grutter en de schutting
 • Gewichtige zaken in Geervliet
 • De Geervlietse Motorclub
 • Schoolherinneringen VI
  De Franse les
Lees hier alvast meer »