75 jaar bevrijding

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de provincie Zuid-Holland na de Tweede Wereldoorlog werd bevrijd van de Duitse bezetter. In opdracht van het provinciebestuur is het Erfgoedhuis doende om met oog op dat herdenkingsjaar een bundel Bevrijdingsverhalen samen te stellen. Het Erfgoedhuis is op zoek naar ervaringen en herinneringen van mensen in Zuid-Holland van kort voor, tijdens en vlak na de bevrijdingsdagen, kortweg de periode maart-september 1945. Het gewone leven kwam weer op gang, mensen kwamen terug … of niet … En ook Indische repatrianten kwamen naar Zuid-Holland met ervaringen van verder weg, die er ook bijhoren. Ook het openbaar bestuur kwam weer op gang. In de bloemlezing die straks het resultaat van deze verhalencollectie wordt, komt echter wel de nadruk op persoonlijke verhalen te liggen.

Kent u personen die zouden willen bijdragen aan dit project? Iemand die dagboeken van zijn ouders of grootouders heeft ontdekt? Of een persoon die, hoewel op leeftijd, nog één keer zijn of haar verhaal zou willen delen in interviewvorm? Bent u die persoon zelf?

Meldt u zich dan bij Stichting Oud Geervliet. Wij brengen u in contact met het Erfgoedhuis.

Wat zoeken wij?

  • Herinneringen van nog levende personen.
  • Oorspronkelijke dagboekfragmenten uit de betreffende periode.
  • Familieverhalen en lokale legendes/mythen.
  • Feestelijke bevrijdingsverhalen (nieuwe en oude liefdes; vrijkomende onderduikers).
  • Droevige bevrijdingsverhalen.
  • Confronterende verhalen: terugkeer uit kamp of evacuatie.
  • Gewelddadige confrontaties op het allerlaatst van de oorlog.

Liefst zoeken wij verhalen die nog niet eerder gepubliceerd zijn, maar op zich is dat geen beletsel om mee te doen in de verzameling. Alle verhalen omtrent de Bevrijding zijn ons immers even veel waard. Het is de bedoeling dat eerst zoveel mogelijk verhalen verzameld worden, dat kunnen korte anekdotes zijn, maar ook langere verhalen. Er zal nadien een selectie worden gemaakt en die verhalen zullen gebundeld verschijnen in april 2020.