Donateurs

Nieuwe donateurs kunnen zich bij het secretariaat aanmelden. De minimumdonatie is € 7,= per jaar.

Na aanmelding volgt toezending van de in het lopend jaar verschenen nummers van Oud Nieuws en een acceptgiro voor betaling van de donatie.

Secretariaat

Dr. W. Dreesplein 10, 3211 XB Geervliet, tel. 0181 66 29 45,e-mail : konings1960@outlook.com.

Donatie

Uw donatie kunt u overmaken naar rekening NL49 RABO 0375917144 t.n.v. de Stichting Oud-Geervliet te Geervliet.

E-mailadres

Het bestuur ontvangt graag uw e-mailadres om u rechtstreeks te kunnen informeren over bv. een tentoonstelling of de jaarvergadering.

U kunt uw e-mailadres kenbaar maken door een e-mail te zenden aan info@oudgeervliet.nl met vermelding van uw naam en ‘donateur’.

Jaarvergadering

De jaarvergadering voor donateurs heeft plaats gevonden op 12 september 2019 in de Onze Lieve Vrouwekerk in Geervliet.
De agenda van de jaarvergadering is gepubliceerd als bijlage van Oud Nieuws – augustus 2019.