Welkom op de website  van de Stichting Oud Geervliet

De Stichting Oud-Geervliet werd opgericht in 1972. Zij stelt zich ten doel de geschiedenis van Geervliet te bestuderen, over de resultaten van die studie te publiceren en in het algemeen belangstelling te wekken voor het verleden van plaats en streek.

________________________________________________________________________

De Stichting Oud Geervliet

De stichting heeft een kleine oudheidkamer op de zolderverdieping van het oude stadhuis. Hier worden zaken die betrekking hebben op het verleden van de woonplaats bewaard en tentoongesteld. De stichting organiseert jaarlijks een tentoonstelling in het koor van de kerk in Geervliet.
Bezoek in groepen van tenminste vijf personen is mogelijk op afspraak via het secretariaat. De toegang is gratis. Combinatie is mogelijk met een bezichtiging van de oude raadzaal en eventueel de kerk. Voor rondleiding in de kerk wordt € 1,= per persoon berekend ten bate van het restauratiefonds.

Verder wordt het kwartaalblad ‘OUD-NIEUWS’ uitgegeven, dat inmiddels aan zijn 38e jaargang toe is. Het blad wordt toegezonden aan de ca 400 donateurs van de stichting, die voor de helft buiten Geervliet, in binnen- en buitenland wonen. Men kan zich bij het secretariaat aanmelden als donateur; de minimumdonatie is € 7 per jaar.

Na aanmelding volgt toezending van de in het lopend jaar verschenen nummers van OUD-NIEUWS en een acceptgiro voor betaling van de donatie.

Alle jaargangen van het blad zijn o.m. aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

De stichting heeft een bibliotheek waarvan de catalogus op deze site kan worden geraadpleegd.

Secretariaat

Dr. W. Dreesplein 10, 3211 XB Geervliet, tel. 0181 66 29 45,e-mail : konings1960@outlook.com

Voor betaling van uw donatie rekening  NL49 RABO 0375917144  t.n.v. de Stichting Oud-Geervliet te Geervliet

Penningmeester

Molenstraat 13 A, 3211 AW Geervliet, tel. 0181 66 10 29, e-mail : a.besems@chello.nl

-___________________________________________________________________________________

Nog steeds te koop: HET standaardwerk over Geervliet.

Onmisbaar voor een ieder die is geïnteresseerd in de geschiedenis van Geervliet

De schrijver, Felix van Hoorn, tekende in 1980 al voor de redactie van het eerste boek over Geervliet, “Geervliet jaar stad 600 jaar stad” en publiceerde in de dertig jaren erna vele artikelen over de Geervlietse historie. In het kloeke boek (350 pagina’s, 200 afbeeldingen) trekt hij lijnen door van verleden naar heden. Van chirurgijn naar Careijn, van kolfspelende middeleeuwers naar de sportclubs van deze tijd.

Het boek, een uitgave van de Stichting Oud-Geervliet, ziet  er fraai uit met een aquarel van de Geervlietse kunstenaar Arie Meuldijk op de omslag.

Het boek kan worden besteld en wordt per post verzonden na het overmaken van 19,00 euro (= inclusief verzendkosten) op bankrekeningnr. NL49RABO 0375917144 t.n.v. de St. Oud Geervliet te Geervliet.
Vermeld bij uw bestelling aub. duidelijk de ADRESGEGEVENS

Als u meer boeken tegelijkertijd wil bestellen verzoeken wij u dit te laten weten via a.besems@chello.nl

_________________________________________________________

”"           Die Schoen van Toen   

In de jaren ‘80 vierden de Geervlieters 600 jaar stadsrechten. Omdat de bewoners zich massaal als poorters verkleedden ontstond bij de heer Ronald Steenhoff het idee om dit decor te gebruiken voor een film met als thema: “Reizen door de Tijd”. Twee kinderen kwamen uit de Middeleeuwen naar onze tijd om een schoen terug te halen. Zij konden zonder op te vallen in hun kledij door Geervliet lopen. Onze Stichting heeft die film ‘Die Schoen van Toen’ laten digitaliseren en de makers en spelers uitgenodigd voor een weerzien.

LINQ TV, de televisiezender voor Voorne-Putten, heeft daarvan een rapportage gemaakt die op TV is uitgezonden en nu op youtube is te zien. https://www.youtube.com/watch?v=1KvgwKoO9p0

________________________________________________________

                                                                       ”Afbeeldingsresultaat

ANBI : De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling.  Voor meer informatie over de ANBI-status kunt u hier klikken.

In het laatste nummer van Oud Nieuws

Nieuws

E-mail adres donateurs

Het bestuur ontvangt graag uw e-mailadres om u rechtstreeks te kunnen informeren over bv. een tentoonstelling of de jaarvergadering. U … Lees meer ›

Activiteiten van het bestuur

Lees meer ›

Nieuwe donateurs

Lees meer ›

Meer Nieuws…