Welkom op de website

van de Stichting Oud Geervliet

De Stichting Oud-Geervliet werd opgericht in 1972. Zij stelt zich ten doel de geschiedenis van Geervliet te bestuderen, over de resultaten van die studie te publiceren en in het algemeen belangstelling te wekken voor het verleden van plaats en streek.

________________________________________________________________________

 Op 8 november vond de presentatie plaats van het nieuwe boek

over de geschiedenis van Geervliet

De schrijver, Felix van Hoorn, tekende in 1980 al voor de redactie van het eerste boek over Geervliet, “Geervliet jaar stad 600 jaar stad” en publiceerde in de dertig jaren erna vele artikelen over de Geervlietse historie. In het nu verschijnende kloeke boek (350 pagina’s, 200 afbeedlingen) trekt hij lijnen door van verleden naar heden. Van chirurgijn naar Careijn, van kolfspelende middeleeuwers naar de sportclubs van deze tijd.

Het boek, een uitgave van de Stichting Oud-Geervliet, ziet  er fraai uit met een aquarel van de Geervlietse kunstenaar Arie Meuldijk op de omslag.

De presentatie in de kerk van Geervliet vond plaats op 8 november. Er waren 200 belangstellenden. De meesten verlieten de kerk met een door de schrijver gesigneerd exemplaar.

Lees hier een impressie van de avond in WEEKBLAD BERNISSE met een video van het zingen van

Het Geervliets Volkslied

De prijs van dit fraaie boek bedraagt slechts 15 euro!

En is vanaf 9 november a.s te koop bij o.a.

- Felix van Hoorn, Burchtweg 7, Heenvliet
- Streekarchief, De Rik 22, te Brielle
- Jaap Reedijk, Schoolstraat 5, Geervliet
– Teun Otto, Stationssingel 14, Geervliet (na 1500 uur)
- Bakkerij Reedijk, vestiging Geervliet,
- Primera, Heenvliet
- Boekhandel ‘Hoofdstuk 1′, Nobelstraat 16, Brielle
- Bruna, Voorstraat 30, Brielle

Het boek is tevens verkrijgbaar op de Wintermarkt die op zaterdag 16 november in de kerk van Geervliet wordt gehouden.

Het boek kan worden besteld en wordt per post verzonden na het overmaken van 19,00 euro op bankrekeningnr. NL49RABO 0375917144 t.n.v. de St. Oud Geervliet te Geervliet.
Vermeld bij uw bestelling aub. duidelijk de ADRESGEGEVENS

Als u meer boeken tegelijkertijd wil bestellen verzoeken wij dit te laten weten via a.besems@chello.nl

_______________________________________________________________

LEES HIER HET INTERVIEW MET FELIX VAN HOORN IN ‘WEEKBLAD BERNISSE’  

 

 

 

____________________________________________________________

 

de Stichting Oud Geervliet

De stichting heeft een kleine oudheidkamer op de zolderverdieping van het oude stadhuis. Hier worden zaken die betrekking hebben op het verleden van de woonplaats bewaard en tentoongesteld. De stichting organiseert jaarlijks een tentoonstelling in het koor van de kerk in Geervliet.
Bezoek in groepen van tenminste vijf personen is mogelijk op afspraak via het secretariaat. De toegang is gratis. Combinatie is mogelijk met een bezichtiging van de oude raadzaal en eventueel de kerk. Voor rondleiding in de kerk wordt € 1,= per persoon berekend ten bate van het restauratiefonds.

Verder wordt een kwartaalblad OUD-NIEUWS uitgegeven, dat inmiddels aan zijn 34e jaargang toe is. Het blad wordt toegezonden aan de ca 400 donateurs van de stichting, die voor de helft buiten Geervliet, in binnen- en buitenland wonen. Men kan zich bij het secretariaat aanmelden als donateur; de minimumdonatie is € 7 per jaar.

Na aanmelding volgt toezending van de in het lopend jaar verschenen nummers van OUD-NIEUWS en een acceptgiro voor betaling van de donatie.

Alle jaargangen van het blad zijn o.m. aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

De stichting heeft een bibliotheek waarvan de catalogus op deze site kan worden geraadpleegd.

Secretariaat

Dr. W. Dreesplein 10, 3211 XB Geervliet, tel. 0181 66 29 45, e-mail : konings1960@outlook.com

Voor betaling van uw donatie rekening  NL49RABO 0375917144  t.n.v. de Stichting Oud-Geervliet te Geervliet

Penningmeester

Molenstraat 13, 3211 AW Geervliet, tel. 0181 66 10 29, e-mail : a.besems@chello.nl

 

Volg de Stichting        Facebook       ook op Facebook

In het laatste nummer van Oud Nieuws

November 2013

Presentatie Boek Geervliet van stad naar dorp
Vrijdag 8 november 20 uur in de kerk van Geervliet

- Tenstoonstelling Macht en Pracht in Geervliet (sept. 2013)

- Postduivenvereniging 'de Luchtklievers

- Hof van Putten en de Hoge Vierschaar

Nieuws

E-mail adres donateurs

Het bestuur ontvangt graag uw e-mailadres om u rechtstreeks te kunnen informeren over bv. een tentoonstelling of de jaarvergadering. U … Lees meer ›

Activiteiten van het bestuur

Lees meer ›

Nieuwe donateurs

Lees meer ›

Meer Nieuws…